کد خبر ۱۶۸۵۰۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱ مِیزان ۱۳۸۸ ۱۲:۱۲

از حق مردم خود و مردم افغانستان و سرنوشت افغانستان دفاع خواهيم كرد

هر كس حق دارد كه بگويد ما سلامت انتخابات را مي خواهيم هر كس حق دارد بگويد كه ما مي خواهيم كه راي ما حساب شود

داكتر عبدالله كه در همايش بزرگ ده هزار نفري حاميان خويش از سراسر ولايات كشور سخن مي گفت، خاطرنشان كرد: شمار زيادي از مردم به خاطر سرنوشت افغانستان، به خاطر باورمندي به انتخابات به حيث طريقه تعيين سرنوشت كشور نقش بزرگ ملي خود يعني شركت در انتخابات را ادا كردند.
به گفته داكتر عبدالله نه تنها مردم افغانستان بلكه مردم سراسر جهان از تقلب گسترده در انتخابات آگاهي دارند.
او با اشاره به خبري در مطبوعات مبني نوشتن شعار مرگ بر تقلب كار بر ديوار خانه اي گفت: پوليس صاحب خانه و تعدادي ديگر را زنداني كرده است.
به عقيده داكتر عبدالله اگر اين تقلب اينقدر چيز بد است چرا صورت گرفت؟ و توسط كي صورت گرفت؟ حرف پوشيده نيست اگر اين بد است و اگر اين گناه است و اگر اين جرم است چرا به اين وسعت صورت گرفت؟
به باور وي، امروز دنيا هم در مقابل اين مساله حل ناشدني قرار گرفته و مردم افغانستان هم در يك بي سرنوشتي.
او خطاب به مردم گفت: شما ديوار هاي خانه خود را با جمله مرگ بر تقلب كار سياه نكنيد، زيرا بر پيشاني يك نفر با خط جلي نوشته شده است تقلب كار،‌ اين را تمام مردم افغانستان مي دانند.
داكتر عبدالله در خصوص مجالس فرمايشي كه از سوي برخي واليان مبني بر مخالفت با رفتن انتخابات به دور دوم گفت: اين حرف غير قانوني است و اين صداي غير قانوني از هر جايي كه بلند شود، نامشروع و غير قانوني است.
به گفته وي، هر كس حق دارد كه بگويد ما سلامت انتخابات را مي خواهيم هر كس حق دارد بگويد كه ما مي خواهيم كه راي ما حساب شود و به راي ما احترام گذاشته شود اما هيچ كس حق ندارد قضاوت كند و بگويد كه انتخابات به دور دوم نرود.
به عقيده داكتر عبدالله، اگر شفافيت انتخابات، سلامت انتخابات و عدالت در انتخابات ايجاب مي كند كه انتخابات به دور دوم برود پس چرا نرود؟
او گفت: خواستن شفافيت انتخابات، عدالت انتخابات، سلامت انتخابات احترام به راي مردم صداي مردم افغانستان است و هيچ تقلب كار و هيچ جعل كاري اين صدا را نمي تواند خاموش كند.
داكتر عبداله خاطرنشان كرد: تعداد زيادي از ولايات مختلف با من تماس گرفتند كه ما به شما راي نداديم اما به كس ديگر هم راي نداديم، اما امروز يك جعل صورت گرفته و ما از آرمان هاي شما كه دفاع از مشروعيت انتخابات است، حمايت مي كنيم.
به باور وي، امروز صدا، صداي يك كانديد نيست، صداي يك ملت است با حيثيت يك ملت بازي شده است.
داكتر عبدالله كميسيون انتخابات را غير مستقل خواند و گفت: نه تنها در انتخابات رياست جمهوري كه در انتخابات شوراي ولايتي هم خيانتي صورت گرفته كه هرگز جبران نخواهد شد.
به گفته عبدالله، هر كانديد شوراي ولايتي كه مي خواست راي اش تثبيت شود بايد كابل مي آمد و چوكي خود را مي خريد.
وي بروز هر مشكلي در جامعه پس از انتخابات را امروز و فرداها به عهده تقلب كارها و جعل كارها دانست.
عبدالله با اشاره به تسليم شدن گروهي از نيروهاي پوليس ملي به شورشيان در ولايت بغلان، وزارت داخله را يك اداره فاسد خواند كه از تامين امنيت مردم ناتوان بوده و با دست داشتن در تقلب مي خواهد كه 5 سال ديگر هم بر مردم تحميل شود.
او اظهار داشت: همين وزارت داخله است كه اخطار مي دهد به مردم كه ما دندان تظاهرات كنندگان را مي شكنيم، معناي آن اين است كه هركس كه از حق قانوني خود استفاده كند ما دندانش را مي شكنيم. اين ها كور خواندند، مردم ما از حق خود آگاه است، و امروز به پاي حق خود ايستاده اند.
به گفته عبدالله، بزرگواري كه 8 سال بر ارگ تكيه زده و 8 دقيقه را نمي تواند بدون حضور خارجي ها سپري كند، امروز او مي گويد كه اين توطئه خارجي ها است. و اگر مردم صداي خود را بلند كردند، باز توطئه خارجي است.
او گفت: اين همان مردم است كه سالها براي دفاع از عقيده و ارزش هاي اسلامي ميليون ها شهيد و قرباني دادند در حالي كه آنها با آرامي به پاي صندوق هاي راي رفته و راي دادند و حالا حق خود و راي خود را مي خواهند.
به گفته كانديد دومين دور انتخابات رياست جمهوري، 5 سال مردم افغانستان شاهد ظلم و ناروايي بوده، اما دست به سلاح نبردند، آنها چه كردند، منتظر ماندند تا زمان انتخابات و وقتي كه انتخابات شروع شد، مردم در مبارزات انتخاباتي سهم گرفتند و خطر را قبول كردند، كساني كه كمپاين كردند، زخمي شدند و به شهادت رسيدند.
داكتر عبدالله تقلب را ادامه فساد اداري خوانده و گفت: تقلب ادامه بي عدالتي است و اگر تقلب را قبول كنيم يك حكومت فاسدتر، تهدابي كه بر اساس تقلب گذاشته شود، آن تهداب هيچ وقت سبب آرامي افغانستان نمي شود.
او انتخابات را آخرين فرصت مردم افغانستان دانست و افزود: در آخرين فرصت هم مي خواهند شما را در تقابل با جامعه جهاني قرار دهند كه كه دنيا هم از افغانستان مايوس شود و مردم هم مايوس شود.
او گفت: بيش از 3 هزار صندوق راي دهي مشكوك بوده و بايد مورد بررسي قرار گيرد.
عبدالله اظهار داشت: در 600 صندوق، اضافه از 600 راي بوده است كه خلاف قانون انتخابات است، در 900 صندوق هم اضافه از 600 راي بوده و هم بيشتر از 95 درصد راي به يك كانديد بوده است و در 1500 صندوق ديگر 95 درصد آراء به يك كانديد داده شده است.
او تعداد اين آراء را بيش از يك ميليون سيصد هزار راي دانست.
عبدالله شكايات ديگر را شامل مكان هايي دانست كه اصلا راي گيري نشده و از آنجا راي گزارش داده شده است، به طور مثال از يكهزار راي هم در يك صندوق اضافه بوده و كسي با فشار پاي خود راي را در صندوق جاي كرده بود كه وي اين كمال خود را براي اعضاي پارلمان هم تشريح داده بود.
او خطاب به مردم گفت: من و تمام همكارانم و تمام احزاب سياسي و نهادهاي اجتماعي كه از ما پشتيباني كردند، شخصيت هاي علمي كه در پشتيباني از پروسه قرار دارند، تا وقتي كه به صورت كامل مطمئن نباشيم از شفافيت انتخابات، اين پروسه را قبول نخواهيم كرد.
او افزود: ما پيشنهاد كرديم كه تا روز اعلام نتايج انتخابات در هر جايي كه كميسيون انتخابات دخيل است، مانند آوردن صندوق ها از ولايات، كميسيون سمع شكايات هم نظارت كند و ناظرين ما هم باشند، وقتي نمونه به مركز مي آيد در مركز هم ناظرين ما در پروسه شامل مي شود، اين تقاضا ها مورد قبول قرار گرفته و ما تمام پروسه را تا به آخر نظارت مي كنيم و نتيجه گيري ما اين خواهد بود كه آيا تقلب، راي باطل و حرام جدا شد از راي پاك مردم افغانستان يا نه؟
عبدالله تصريح كرد: من راي پاك آن رايي را مي دانم كه هر فرد افغان به عنوان راي دهنده رفته و راي داده است، نه رايي كه حتي يك نفر به كانديدي هم نداده و آن به طور تقلبي در صندوق ريخته شده است.
عبدالله تاكيد كرد: تا زماني كه مطمئن نشويم در موضع خود هستيم و ما مي دانيم كه حق پايمال شده و حق كتمان شده و ما آرام نمي نشينيم.
در قطعنامه پاياني اين محفل آراي به سرقت رفته مردم و اوراق ريخته شده در صندوق ها به نفع نامزد حاكم بيشتر از رقمي كه اعلام شده، ذكر گرديده است.
شركت كنندگان همايش، خواهان بازشماري صندوق هاي قرنطين شده و آراي مشكوك به طور شفاف و در حضور ناظرين خود و ناظرين بين المللي شده اند.
آنها از جامعه جهاني خواسته اند كه براي مشروعيت بخشيدن به نظام سياسي افغانستان، فقط از طريق آوردن شفافيت در نتايج انتخابات متعهد باشند.
در قطعنامه كوتاه ترين راه را براي رسيدن به امنيت، ثبات و عدالت اجتماعي، در افغانستان، انتخابات شفاف و آزاد ذكر شده است.


نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement