کد خبر ۱۶۸۴۴۲
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۵ جَدْی ۱۳۸۷ ۱۶:۲۶

بهره برداری از پروژه های عام المنفعه درهرات

آقا محمد صدیقی رئیس انکشاف دهات هرات به خبرگزاری صدای افغان گفت: این پروژه ها درولسوالی های گذره وانجیل ولایت هرات راه اندازی شده است .

وی افزود این پروژه ها شامل مکتب ، کلینیک ، شبکه های آب وبرق ،اعمارپلچک وسرک وچندین پروژه دیگرمی باشد.

گفته می شود هزینه مجموعی این پروژه ها بیش ازسی وهفت میلیون افغانی می باشد که ازسوی وزارت انکشاف دهات با ده فیصد سهم مردم به پایه اکمال رسیده است .

باید گفت با افتتاح این پروژه مشکلات بیش ازده هزاروهفت صد فامیل دراین دوولسوالی درراستای برق رسانی، آب آشامیدنی، ترانسپورت ،کلینک ومکتب مرفوع گردیده است.

رئیس انکشاف دهات درولایت هرات همچنان ازآغازبکار24پروژه عام المنفعه دیگردراین دوولسوالی خبرداده، می افزاید: هزینه این پروژه ها بیش ازبیست ونه ملیون افغانی برآوردشده که ازسوی وزارت انکشاف دهات افغانستان پرداخت می شود.

گفته می شود با اعماراین پروژه ها مشکلات بیش ازچهار هزارو صد فامیل برطرف خواهدشد.

این درحالیست که طی سال روان دوصد پروژه عام المنفعه ازسوی اداره انکشاف دهات در ولایت هرات به بهره برداری رسیده وکاربیش ازدوصدوپنجاه پروژه دیگر نیزآغازشده است.


نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement