کد خبر 163554
تاریخ انتشار: سه شنبه 24 سَرَطان 139911:36

در 6 ماه نخست سال میلادی 1.2 هزار غیرنظامی کشته شده‌اند  

کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر گزارش شش ماه نخست سال 2020 میلادی از تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانۀ نوشته است که 1213 غیرنظامی در این مدت کشته شده‌اند.
 
این کمیسیون گزارش "تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه" روز سه‌شنبه 24 سرطان منتشر کرده و نوشته که 2957 غیرنظامی در مدت شش ماه اول سال میلادی کشته و یا زخمی شده‌اند که 1744 تن آنان زخمی هستند.
 
کمیسیون می‌گوید که ارقام یادشده نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال 2020 میلادی، نسبت به شش ماه اول سال 2019 میلادی‌ 11 درصد کاهش یافته است.
 
بر اساس یافته‌های کمیسیون، در شش ماه نخست سال 2019 میلادی‌ سه هزار و ‌338 تن از افراد ملکی از سوی طرفینِ جنگ قربانی شده بودند‌ که شامل 979 تن کشته و دو هزار و ‌359 تن زخمی بودند. این ارقام ‌نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال 2020 میلادی، به‌گونۀ میانگین، هر روز 16 تن از افراد ملکی‌ قربانی شده‌اند.
 
طالبان عامل اصلی تلفات
یافته‌های کمیسیون حقوق بشر از جریان منازعات مسلحانه می‌رساند که: از مجموع تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال 2020 میلادی‌ 48،5 درصد آن توسط گروه طالبان؛ 26،7 درصد توسط عاملان نامعلوم؛ 15،5 درصد توسط نیروهای حکومتی؛ 6،3 درصد توسط گروه داعش و 2،3 درصد توسط نیروهای بین‌المللی صورت گرفته است و ‌باقی ‌تلفات براثر فیر راکت‌های نیروهای پاکستانی در ولایات کنر، کندهار، پکتیا و خوست‌ بوده است.
 
در شش ماه اول سال 2020 میلادی، مجموعاً هزار و ‌438 ‌تن از افراد ملکی براثر حملات گروه طالبان قربانی شده‌‌اند‌ که از آن میان 542 تن کشته و 896 تن زخمی شده‌اند.
 
ارقام بالا نشان می‌دهد که ‌تلفات افراد ملکی ناشی از حملات طالبان، در مقایسه با شش ماه نخست سال 2019 میلادی‌ 24 درصد کاهش یافته است. در شش ماه نخست سال 2019 میلادی‌ مجموع تلفات افراد ملکی توسط گروه طالبان هزار و ‌912 تن بود.
 
ارقام تلفات افراد ملکی از لحاظ سن و جنس‌
کمیسیون مستقل حقوق بشر نوشته که رقم تلفات ملکی زنان در شش ماه نخست سال 2020 میلادی، نسبت به نیمۀ نخست سال 2019 میلادی، 0،5 درصد کاهش داشته است.
 
بر اساس این گزارش، در شش ماه اول سال 2020 میلادی‌ تلفات ملکیِ زنان به 297 تن می‌رسد که شامل 126 تن کشته و 171 تن زخمی می‌شود. در حالی‌که در همین مدت‌‌زمان در سال 2019 میلادی، مجموع تلفات ملکی زنان به 301 تن می‌رسید‌ که شامل 113 کشته و 188 تن زخمی بود.
 
بر اساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌ تلفات کودکان در نیمۀ نخست سال 2020 میلادی‌ نسبت به شش ماه اول سال 2019 میلادی، 33 درصد کاهش یافته است.
 
در شش ماه نخست سال روان میلادی‌ مجموع تلفات کودکان به 630 تن می‌رسد‌ که 225 کشته و 405 تن زخمی را دربر می‌گیرد. در حالی‌که در شش ماه اول سال 2019 میلادی‌ مجموع تلفات کودکان به 951 تن می‌رسید‌ که شامل 159 کشته و 792 تن زخمی بود.
 
تفکیک تلفات ملکی بر اساس نوع‌ رویدادها‌
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در شش ماه اول سال 2020 میلادی‌ 31 درصد کُل تلفات را ترور و قتل‌های هدف‌مند تشکیل می‌دهد. در این شش ماه‌ در مجموع  945 تن از افراد ملکی‌ قربانی ترورهای سیستماتیک و هدف‌مند شده‌اند‌ که از آن جمله 533 تن جان‌ باخته و 412 تن دیگر زخمی شده‌اند.
 
ماین‌های مغناطیسی و ماین‌های خودساخته یا موتربمب، مجموعاً 766 تن قربانی شده‌اند‌ که  از آن‌جمله 259 تن جان باخته و 507 تن دیگر‌ زخمی شده‌اند. رقم بالا 26 درصد کُل تلفات افراد ملکی را در مدت‌ یاد‌شده دربر می‌گیرد. درخور یادآوری است که تلفاتِ ملکیِ استفاده از این ابزار و ناشی از این تاکتیکِ جنگی، در شش ماه نخست سال 2020 میلادی، نسبت به نیمۀ اولِ سال گذشته‌ در حدود 7 درصد افزایش یافته است.
 
بر اساس این گزارش،‌ 12،7 درصد کُل تلفات را حملات راکتی و استفاده از سلاح‌های ثقیله تشکیل می‌دهد.‌ در سال 2020 میلادی‌ مجموعاً 378 تن از افراد ملکی براثر حملات راکتی قربانی شده‌اند‌ که شامل 117 تن کشته و 261 تن زخمی‌اند. خوشبخانه‌ رقم تلفات افراد ملکیِ ناشی از حملات راکتی، نسبت به نیمۀ نخستِ سال قبل‌ 47 درصد کاهش ‌نشان می‌دهد. درخور یادآوری است که‌ بیش‌ترین قربانیان این نوع‌ حملات، کودکان و زنان‌اند.
 
حملات انتحاری 109 درصد افزایش یافته است.  مسئولیت بیش‌ترین تلفات ناشی از این تاکتیک به شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) بر می‌گردد. یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در نتیجۀ این حملات، شمار قربانیان به 347 تن می‌رسد‌ که شامل 110 تن جان ‌باخته و 237 تن زخمی است. این رقم، 11.7 درصد کُل تلفات افراد ملکی را در نیمۀ نخست سال روان میلادی‌ تشکیل می‌دهد.‌ تلفات افراد ملکی ناشی از حملات انتحاری‌ که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفته‌اند، در شش ماه اول سال 2020 میلادی‌ نسبت به همین مدت‌زمان در سالِ پار، خوش‌بختانه 46 درصد کاهش یافته است.
 
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد‌ که در جنگ‌های زمینی بین نیروهای حکومتی و مخالفان مسلح دولت، مجموعاً 327  تن از افراد ملکی قربانی شده‌اند‌ که از آن میان 245 تن زخمی و 82 تن جان باخته‌اند. این رقم‌ 11،5 درصد کُل تلفات افراد ملکی را در نیمۀ نخست سال روان میلادی تشکیل می‌دهد.
 
خوش‌بختانه‌ تلفات ملکی ناشی از جنگ‌های زمینی و درگیری‌های مسلحانه در سال 2020 میلادی، در مقایسه با مدت‌‌زمان مشابه در سال 2019 میلادی، 66 درصد کاهش یافته است و علت آن‌ کاهش حملات مخالفان مسلح دولت بر مراکز شهرها و ولسوالی‌ها و کاهش عملیات نظامی نیروهای دولتی بر محلات تحت تصرف مخالفان مسلح دولت بوده است.
 
در نیمۀ نخست سال روانِ میلادی‌ براثر حملات هوایی‌ ‌تعداد 189 تن از افراد ملکی قربانی شده‌اند‌ که شامل 108 تن کشته و 81 تن زخمی است.
 
کمیسیون می‌گوید که تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات شبانه‌ 90 درصد کاهش یافته است. در نیمۀ نخست سال 2020 میلادی‌ مجموعاً 5 تن از افراد ملکی قربانی شده‌اند‌ که از آن میان 4 ‌تن کشته و 1 تن زخمی شده‌اند. در حالی‌که ‌کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شش ماه اول سال 2019 میلادی‌ شمار کشته و زخمی‌ ‌‌عملیات‌ شبانه‌ را ‌51 تن ‌ثبت کرده بود.
 
بر اساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در نیمۀ نخست سال 2020 میلادی‌ زون جنوب‌غرب کشور، بیش‌ترین رقم تلفات افراد ملکی را داشته است. در این زون 692 تن قربانی ‌ثبت شده‌‌اند که شامل 319 تن کشته و 373 تن زخمی می‌شوند. رقم بالا‌ 23 درصد کُل تلفات ملکی کشور در نیمۀ نخست سال 2020 میلادی را تشکیل می‌دهد.
 
سپس‌ به‌ترتیب، زون مرکز با 554 تن قربانی، شامل 228 تن کشته و 326 تن زخمی، 18،7 درصد؛ زون شرق با 580 تن قربانی، 19،6 درصد؛ زون شمال‌شرق با 344 تن قربانی، 11،6 درصد؛ زون شمال با 270 تن قربانی، 9،1 درصد؛ زون غرب با 240 تن قربانی، 8،1 درصد و زون جنوب با 276 تن قربانی، 9،3 درصدِ کُل تلفات ملکی کشور در شش ماه اول سال 2020 میلادی را تشکیل می‌دهد.‌
 
 
 

 

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement