کد خبر ۱۵۹۸۷۱
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۵ ثَور ۱۳۹۹ ۰۹:۴۸

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات: در سال مالی ۱۳۹۸ میزان تورم ، تولید برق و شمار مبتلایان به ایدز در کشور افزایش یافته است


ادارۀ ملی احصائیه و معلومات ارقام بخش‌های نفوس، زراعت، معارف، صحت، محاسبات ملی، شاخص قـيم، صنعت، ساختمان‌ها، مـعادن و انرژی، خدمات، تجارت خارجی، احصائيه‌های پولی و کمک‌های خارجی را به استفاده کنندگان ارقام فراهم می‌کند.

این نشریه علاوه بر اینکه تصوير مکمل وضعيت اقتصادی و اجتماعی کشور را از نظر احصائيوي نشان مي‌دهد، دســترسي آسان به منابع غني ارقام و معلومات احصائيوي را فراهم مي‌کند که وزارت‌ها، ادارات دولـتي، سازمان‌هاي غيردولتــي، بخــش خــصوصی و هم‌چنان جامعۀ بيــن المـــللی را در جــهت ساختن پاليسی‌ها پروگرام‌ها و اتخاذ تصاميم مبتنی بر شواهد کمک می‌کند.

در  گزارش  سالانه احصائیوی  آمده است ، در سال مالی ۱۳۹۸ توليد ناخالص داخلی کشور به اندازۀ ۱۳۸۹,۶۹ ميليارد افغانی، توليد ناخالص داخلی سرانه ۴۳۱۵۷,۹۵ افغانی و رشد توليد ناخالص داخلي حقيقی ۴,۰۳ فيصد بود است. سکتورهای زراعت، صنعت و خدمات در توليد ناخالص داخلی به ترتيب ۲۵,۵۲، ۱۲,۱۳ و ۵۷,۳۸ فيصد سهم داشته اند.

شاخص قيم مستهلک کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که ميزان تورم ۲,۳ فيصد (۳,۷ فيصد در مواد غذايی و ۰,۹ فيصد در مواد غير غذايی) می‌باشد.

در سال ۱۳۹۸ ميزان تورم به مقايسه سال قبل ۰,۶ فيصد افزايش را نشان می‌دهد. به اساس قيمت مستهلک بلندترين سطح تورم در ولايت غور به اندازه ۷,۷ فيصد بوده و به تعقيب آن ولايت غزنی به اندازه ۶,۱ فيصد قرار دارد.

ارقام در بخش تولیدات زراعتی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ به مقدار ۵ ميليون تن گندم توليد شده است که نسبت به سـال گذشـته ۳۵,۳ فيصد افزايش دارد. ساحات تحت زرع غله‌جات و حبوبات در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال گذشته ۴۸ فيصد افزايش يافته است.

ارقام مربوط به توليد و توريد انرژی برق در کشور نشان می‌دهد که توليد و توريد برق از ۹۷۸,۷۲ ميليون کيلووات در سال مالی ۱۳۹۷ به ۱۲۸۵,۵۰ ميليون کيلووات در سال مالي ۱۳۹۸ افزايش يافته است.

نفوس کشور در سال ۱۳۹۸ هـ ش به ۳۲,۲ ميليون برآورد ګردیده بود. در سال مالی ۱۳۹۸ مراکز صحی به ۲۷۳۶ باب می‌رسد که نسبت به سال ۱۳۹۷ (تعداد ۲۴۰۸ باب مرکز صحی بود) ۱۳,۶ فيصد افزايش را نشان می‌دهد. اين مراکز صحی شامل مراکز فرعی، مراکز اساسی و مراکز جامع می‌گردد. با وجود افزايش در مراکز صحی، ديده می‌شود که تسهيلات مذکور مانند سال مالی ۱۳۹۸ کافی نبوده و هنوز هم برای هر 10هزار نفر، ۵ بستر و ۳ داکتر وجود دارد.

تعداد مبتلايان به مرض ايدز در سال ۱۳۹۸ به ۲۹۲۳ نفر می‌رسد که نظر به سال قبل ۸,۷  فيصد افزايش را نشان می‌دهد. افزايش مذکور خیلی هشدار دهنده است و بايد مورد توجه جدی قرار گيرد.

 ارقام و معلومات منتشرۀ سالنامۀ احصائيوي به همکاری وزارت‌ها، ادارات دولتی و سکتور خصوصی توسط کارمندان اين اداره جمع‌آوری شده است. ارقام جمع‌آوری شده هر بخش در رابطه با پيشرفت‌های اخير با در نظرداشت اهداف و پاليسی دولت برای سکتور مربوط تحليل شده و در تعريفات، تصنيف‌ها، طبقه بندی و توضيحات از معيارهاي بين المللی استفاده به‌عمل آمده است.

این نشریه، همه ساله توسط ادارۀ ملی احصائیه و معلومات به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی به صورت جداگانه تهیه و ترتیب شده، نشریۀ چاپی آن به سایر وزارت‌ها و ادارات دولتی به‌طور رایگان توزیع گردیده و فایل الکترونیکی آن در ویب‌سایت این اداره به نشر می‌رسد. سالنامۀ احصائیوی سال 1398 را از لینک https://nsia.gov.af/library به‌دست آورید!

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement