کد خبر 155109
تاریخ انتشار: پنج شنبه 1 حوت 139813:27

اصلاحات در وزارت مالیه سبب افزایش عواید ملی گردیده است


خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه امروز(پنجشنبه، 1 حوت) در نخستین روز برنامه سالانه پاسخدهی دولت به ملت، دستآوردها و فعالیتهای سال مالی ۱۳۹۸ این وزارت را بیان کرد.
 
وی در این نشست افزود: "هیأت صندوق بینالمللی پول از پیشرفتهای افغانستان در اجرای شاخصهای اصلاحات اقتصادی، مدیریت و اصلاح سکتور مالی، اصلاحات در سکتور بانکی، جمعآوری عواید، مدیریت موثر اقتصادی بزرگ، رشد اقتصادی، مبارزه علیه فساد اداری و دستیابی به پیشرفت در شرایط چالشبرانگیز؛ اظهار رضایت نموده و اقدامات افغانستان را موفقیتآمیز دانسته است".
 
او افزود که با تطبیق این اصلاحات، تمویل کنندگان افغانستان کمکهایشان را به کشور تداوم میبخشند، اما در صورت عدم تطبیق این شاخصها، افغانستان نمیتوانست ثبات مالی را حفظ نموده و اعتبار خویش را نزد تمویلکنندگان از دست میداد.
 
معین مالی وزارت مالیه تاکید کرد که جمعآوری عواید ملی بیش از هدف تعیین شده، در نتیجه ایجاد اصلاحات، دستآورد دیگر وزارت مالیه است و این وزارت در سال مالی ۱۳۹۸ بیش از ۲۰۸ میلیارد افغانی عواید جمعآوری کرده؛ در حالی که در سند بودجه ملی، هدف تعیین شده مبلغ ۱۸۸ میلیارد افغانی بود.
 
این در حالی است که به گفته وی، حکومت در مصرف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به سال گذشته، پیشی گرفته و توانسته است بیش از ۱۳۹ میلیارد افغانی را که ۹۴ درصد بودجه انکشافی را تشکیل میدهد، به مصرف برساند.
 
زدران خاطرنشان کرد که صعود سطح عواید داخلی در سال مالی ۱۳۹۹ تا ۲۰۸.۹ میلیارد افغانی پیش بینی شده است که حدود ۴۹ درصد بودجه سال مالی ۱۳۹۹ را تمویل مینماید.
 
به گفته معین مالی وزارت مالیه، مجموع بودجه ملی برای سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۴۲۸ میلیارد افغانی پیشبینی شده که از این میان ۲۸۹ میلیارد افغانی آن را بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد افغانی باقیمانده را بودجه انکشافی تشکیل میدهد.
 
از سوی دیگر، در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ مجموعا ۱۷ پروژه جدید انکشافی شامل است که اکثریت آن ها بعد از ارزیابی های اقتصادی و تخنیکی ریاست سرمایه گذاری عامه و زیربنای معینیت پالیسی وزارت مالیه در نظر گرفته شده است.
 
زدران اظهار داشت که وزارت مالیه مجموعا شش پروژه را از طریق مشارکت عامه و خصوصی در سکتور انرژی عقد قرارداد نموده که ظرفیت تولیدی مجموعی آنان به ۳۹۰ میگاوات انرژی میرسد. با تطبیق این پروژهها ۲۰۰ هزار خانواده و۳۰۰ کارخانه بزرگ و کوچک از انرژی برق بهرممند میگردند.
 
وی علاوه کرد که وزارت مالیه در راستای مبارزه با فساد، طبق پلان سال مالی ۱۳۹۸، توانسته است مجموعا ۱۱۹ مرجع به شمول ریاستهای مرکزی، مستوفیتها، گمرکات، مدیریتهای کنترول، حوزههای مالیاتی و پروژهها و ۸۲ موضوع خاص ادارات مرکزی و ولایتی را مورد بررسی قرار دهد.
 
به گفته معین مالی وزارت مالیه، بودجه عادی این وزارت در سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۸.۲۲ میلیارد افغانی و بودجه انکشافی آن، ۳.۴۷۲ میلیارد افغانی بود که این وزارت تا ختم سال مالی توانسته ۹۸ درصد بودجه انکشافی خویش را به مصرف برساند.
 
زدران تأکید کرد که این وزارت متعهد به تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات میباشد و همواره تلاش نموده تا اطلاعات و معلومات مورد نیاز متقاضیان اطلاعات را به اسرع وقت و به طور موثر در اختیارشان قرار دهد.
 

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement