کد خبر ۱۵۴۳
تاریخ انتشار: شنبه ۱۲ سَرَطان ۱۳۸۹ ۱۰:۳۴

مرزبانان روسی در مرز تاجیکستان با افغانستان مستقر شوند

به باور ايوانف بازگشت مرزبانان روس مي تواند ازقاچاق موادمخدرازافغانستان به تاجيکستان وروسيه جلوگيري نمايند.

 ویکتورایوانف، " مسوول خدمات مبارزه باموادمخدرروسیه"، که به منظوراشتراک درنشست نمایندگان شورای هماهنگ سازی نهادهای مبارزه بامواد مخدر"کشورهای عضوپیمان امنیت دسته جمعی" به شهر دوشنبه سفر کرده است ضمن دیدارباآقای امام علی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان، چگونگی راه های پیشگیری انتقال مواد مخدرازقلمروافغانستان به تاجیکستان وازهمین طریق به روسیه را مورد بررسی قراردادند.

طبق اظهارات ایوانف بعد ازاین که مرزبانان تاجیک کنترل مرزمشترک با افغانستان رابه عهده گرفته اند وجایگزین مرزبانان روسیه شدند، قاچاق موادمخدرازافغانستان دراین مسیرچند برابرافزایش یافته است.

ایوانف گفت: "مسأله حفظ مرزها مشکل جدی است که بایدبگویم آرامش درمرزها، درواقع ثبات درهر کشور، دانسته می شود. به همین خاطرمامی خواهیم درمرزهای خودکارهای زیادی را انجام دهیم .برای برگشتن مرزبانان روس به تاجیکستان نیزما بارییس جمهورآقای امام علی رحمان گفت وگوانجام داده ایم."

آقای ایوانف همچنان افزود: " من برای بازگشت مرزبانان کشورم به تاجیکستان ازریاست جمهوری روسیه نیزدرخواست همکاری نموده ام".

به گزارش دویچه وله، این اولین تقاضای مقام های بلند پایه نظارت برموادمخدرروسیه در رابطه به بازگشت مرزبانان این کشوربه مرزهای تاجیکستان وافغانستان نیست. پیش ازاین نیزاین موضوع مطرح شده بود.

به باور ایوانف بازگشت مرزبانان روس می تواند ازقاچاق موادمخدرازافغانستان به تاجیکستان وروسیه جلوگیری نمایند.

مسوولان اداره مبارزه باموادمخدرروسیه بارها بر ناتوانی مرزبانان تاجیک دررابطه به جلوگیری موادمخدرازافغانستان به آسیای میانه تأکیدکرده اند.

ایوانف همچنان اضافه کردکه دولت روسیه آماده است تاسربازان مرزی خود را به منظورپیشگیری ازقاچاچیان موادمخدروکنترل بیشترمرزهای تاجیکستان به این کشوراعزام نماید.


برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement