کد خبر ۱۴۲۴۵۹
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۵ سَرَطان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰

به بیش از ۱۵۰۰ قضیه تجاوزجنسی و خشونت علیه زنان رسیدگی شده است

براساس گزارش تازه مسئولان در دادگاه عالی کشور در جریان سال 1397 به بیش از 1500 قضیه تجاوزجنسی و خشونت علیه زنان در محاکم قضایی افغانستان رسیدگی شده است.
 
به گزارش خبرگزاری آوا،  گزارش دادگاه عالی کشور در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه به ریاست "سرور دانش" معاون دوم رئیس جمهور دیروز در کابل ارایه شد.
 
در این جلسه گزارش محاکم در خصوص رسیدگی به قضایایی تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷، گزارش اجراآت دیوان‌های دادگاه عالی، محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز و ولایات از ربع چهارم سال ۱۳۹۷ و همچنین موضوغ جلوگیری از بی حرمتی در قبال شعایر اسلامی در حین استفاده از نشان ملی، از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود که در هریک از این موارد تصامیم لازم از سوی کمیته اتخاذ گردید.
 
نخست نماینده دادگاه عالی در خصوص رسیدگی محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز و ولایات در مورد قضایایی تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷ به جلسه گزارش داد که براساس آن، به سبب اهمیت موضوع، قضایایی تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان به صورت مستقل بررسی شده و در مورد هریک آمار جداگانه اراده شده است.
 
درگزارش آمده است که در مورد ۳۱۴ قضیه تجاوز جنسی فیصله صادر شده و از مجموع فیصله‌های صادر شده ۷۷ تن به حبس دوام، ۱۰۶ تن به حبس طویل، ۸۸ تن به حبس متوسط ، 48 تن به حبس کوتاه و سه تن نیز به جریمه نقدی محکوم شده اند.
 
گزارش می افزاید که به تعداد ۷۱ تن از متهمان نیز پس از بررسی قضایی، بری الذمه شناخته شده اند.
 
مطابق گزارش دادگاه عالی، در بخش قضایای خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۲۷۲ قضیه در محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز و ولایات کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه‌ی این بررسی‌های قضایی به تعداد ۱۱ تن از عاملان خشونت محکوم به اعدام، ۹۵ تن محکوم به حبس دوام، ۱۶۶ تن محکوم به حبس طویل، ۱۵۷ تن محکوم به حبس متوسط، ۴۸۸ تن محکوم به حبس کوتاه و ۳۹۷ تن محکوم به جرایم نقدی گردیده و به تعداد ۳۸۶ تن نیز برائت گرفته اند.
 
براساس این گزارش به 314 قضیه تجاوز جنسی و ۱۲۷۲ قضیه خشونت علیه زنان در محاکم افغانستان رسیدگی شده است.
 
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از بررسی‌های انجام شده توسط دادگاه عالی در خصوص قضایای خشونت علیه زنان ابراز خرسندی کرده؛ اما تأکید ورزید که دادسنانی کل / لوی سارنوالی کشور برای پیگیری اتهامات جرائم جنسی در ادارات دولتی به صورت جدی اقدام کند.
 
کمیته عدلی و قضایی دراین زمینه فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی به ریاست کمیسیون حقوق بشر با حضور نماینده وزارت امور داخله، وزارت امور زنان، لوی سارنوالی، دادگاه عالی و وزارت عدلیه، آمار موجود را تحلیل و توحید و نتیجه آن را جهت تصمیمگیری نهایی به کمیته عدلی و قضایی ارائه کند.
 
اعضای جلسه نیز فیصله کردند که لوی سارنوالی اتهامات مربوط به جرائم جنسی زنان را در ادارات دولتی مورد پیگیری جدی قرار دهد. همچنین در این جلسه در خصوص سارنوالی‌ها و محاکم‌منع خشونت علیه زنان در ولایاتی که تاهنوز تکمیل نشده، نیز تأکید شد که این روند باید با جدیت تمام پی‌گیری شود.
 
اجراآت دیوان‌های دادگاه عالی، محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز وولایات از بابت ربع چهارم سال ۱۳۹۷ نیز از جانب نماینده دادگاه عالی در جلسه گزارش شد. براساس این گزارش، در ربع چهارم سال ۱۳۹۷ در دیوان‌های دادگاه عالی از مجموع قضایایی واصله، برای ۳۶۸۶ قضیه، حکم اتخاذ شده است.
 
همچنین طبق این گزارش از مجموع قضایایی واصله در دیوان‌های محاکم استیناف و مرکز ولایات برای ۷۱۷۵ قضیه نیز حکم اتخاذ شده است. گزارش می افزاید که از مجموع قضایای واصله در محاکم ابتدائیه برای ۱۵۲۸۲ قضیه نیز حکم صادر شده است.
 

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement