کد خبر ۱۳۸۱۳۶
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۱ حَمَل ۱۳۹۸ ۲۲:۱۰

ترامپ علیه سپاه پاسداران، جهان در کنار ایران

دونالد ترامپ رئيس جمهور امريکا در يک رويکرد بي سابقه، نيروي نظامي يک کشور اسلامي را در فهرست گروه هاي تروريستي قرار داد، اقدامي که باعث بهت و حيرت محافل بين المللي و جهان اسلام شد و واکنشهاي گسترده جهاني را در پي داشت. با مطالعه اندک از روابط ايران و امريکا و اقدامات براندازانه ۴۰ ساله واشنگتن عليه تهران، تصميم اخير رئيس جمهور امريکا مبني بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست گروه هاي تروريستي، نه تنها نتيجه مطلوب آقاي ترامپ را در برنخواهد نداشت، بلکه به دلايل ذيل با شکست و افتض

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در یک رویکرد بی سابقه، نیروی نظامی یک کشور اسلامی را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد، اقدامی که باعث بهت و حیرت محافل بین المللی و جهان اسلام شد و واکنشهای گسترده جهانی را در پی داشت.

با مطالعه اندک از روابط ایران و امریکا و اقدامات براندازانه 40 ساله واشنگتن علیه تهران، تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا مبنی بر قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی، نه تنها نتیجه مطلوب آقای ترامپ را در برنخواهد نداشت، بلکه به دلایل ذیل با شکست و افتضاح مواجه گردیده، به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران تمام خواهد شد:

1- تروریست اعلام کردن تشکیلات نظامی یک کشور، دخالت در امور دیگران بوده، برخلاف موازین بین المللی، کنوانسیونهای سازمان ملل و بر ضد حقوق دولتها و ملتهاست. طبیعی است که عقل سلیم جهانی بی پایه بودن این تصمیم را درک کرده، آن را ظالمانه و زورگویانه پنداشته، حتی به طور غیر رسمی و نانوشته هم شده، در کنار  مظلوم اما ملت قهرمان قرار خواهد گرفت و این تحول چه بسا حال و یا در آینده نه چندان دور معقولیت و محبوبیت جمهوری اسلامی را بالا خواهد برد.

2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اولا محصول تلاشهای مجدانه امام خمینی"ره" است، شخصیتی که در جهان اسلام، بلکه دنیای بشریت از جایگاه والا برخوردار بوده، محبوب قلوب صدها میلیون انسان است و ثانیا این نیرو از آن جهت که حافظ ارزشهای  اسلامی  و حامی مستضعفان و پشتیبان حق و ضد باطل و نیز دشمن تروریسم بین المللی در منطقه و جهان است، از افتخارات بزرگ جهان اسلام  و مایه امید حق خواهان و مبارزان راه آزادی و شرف و عزت اسلامی است، ازین رو
حداقل مورد حمایت مسلمانان و ملل آزادیخواه بوده و تصمیم اخیر ترامپ علیه جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به این عزم جدیت بیشتری خواهد بخشید.

3- تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای برقراری صلح افغانستان مخاطره آمیز است، چه اینکه از یکسو امریکا گروهی را که سالها تروریست خطاب می کرد (و به بهانه مبارزه با آن و فروپاشی پایه های حاکمیت طالبان در افغانستان، به این کشور هجوم آورد و صدها میلیارد دالر را هزینه نمود و هزاران سرباز خود را به کشتن داد و ده ها هزار افغانستانی بی گناه را قتل عام کرد و زیر ساختهای وسیع سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی افغانستان را ویران نمود،) طرف مذاکره خود قرار داده و با ادعای برقراری صلح در کشور، ماه هاست که با نمایندگان این گروه وارد تعامل و مذاکره گردیده و از طرف دیگر با تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فضای تنش آلود با جمهوری اسلامی ایران را شدت بخشیده، قطعا موانع بیشتری در مسیر همکاری میان ایران و افغانستان ایجاد خواهد شد، این در حالی است که برقراری هرگونه صلحی بدون حضور جمهوری اسلامی در صحنه و همکاری فعال آن با حکومت افغانستان امکان پذیر نیست و اگر امریکایی ها فکر می کنند بدون توجه به همسایگان قدرتمند افغانستان به ویژه ایران، روسیه و چین می توانند کاروان صلح افغانستان را به سر منزل مقصود می رسانند سخت در اشتباهند و همانگونه که تاکنون نه تنها هیچ کار مثبتی برای افغانستان به ارمغان نیاورده، بلکه مردم و مملکت ما را با مصیبت های پرشماری گرفتار نموده است، ازین پس نیز به وخامت اوضاع افغانستان و منطقه شدت خواهد بخشید.

اگرچه ممکن است امریکایی ها ازین فضای تنش آلود که عمدا به آن دامن نیز خواهند زد، به نفع سیاستهای مداخله جویانه خود سود ببرند اما به طور طبیعی، دلسوزان جامعه افغانستان و مردم مسلمان آن قبل از آن که به امریکاییها به دید مثبت نگاه نموده، رغبتی به اعتماد به آنها داشته باشند، نگاه ویژه ای به جمهوری اسلامی داشته، نه تنها در مسیر سیاستهای امریکا قرار نخواهند گرفت، بلکه با آن مخالفت ورزیده، در صورت شرایط اضطرار، قطعا در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهند ایستاد.

با توجه به دلایل فوق، تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همین حالا شکست خورده به نظر رسیده و افکار عمومی قبل از آنکه این اقدام ترامپ را یک کار اساسی علیه ایران بداند، آن را حرکت مذبوحانه ترامپ برای سرپوش گذاشتن شکستهای فاحش بین المللی امریکا به خصوص به گِل نشستن کشتی گرفتار در تلاطم توطئه های این کشور و همپیمانان آن در منطقه و نیز انحراف اذهان امریکایی ها از معضلات و مشکلات داخلی شان می دانند و اعتقاد بر این است که؛ تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط ترامپ بالاتر از محور شرارت خواندن کل ایران اسلامی توسط جورج بوش پسر نیست و همانگونه که این عنوان برای ام القرای جهان اسلام نه تنها مشکلی ایجاد نکرد، بلکه زمینه رشد و ارتقای آن و جا باز کردن این کشور و مردم  آن را در منطقه و جهان فراهم نمود، آن عنوان نیز برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها مانع و معضلی ایجاد نخواهد کرد، بلکه زمینه های ازدیاد محبوبیت این نهاد انقلابی را در دل صدها میلیون مسلمان ایرانی و غیر ایرانی در منطقه و دنیای اسلام مهیا خواهد نمود.

بنابراین بسیار ضروری به نظر می رسد آقای ترامپ به تصمیم خود تجدید نظر کرده و بیش از این با آبرو و حیثیت مردم امریکا در منطقه و جهان بازی نکند. برای عقلای امریکایی نیز مناسب به نظر می رسد تا نگذارند ترامپ همواره با تصمیم های مسخره آمیز و سبکسرانه خویش رابطه ملت امریکا را با ملل دنیا به ویژه جهان اسلام تیره نموده، تا بدینوسیله هر روز بیشتر از روز قبل مسیر انزوا و منفور شدن را بپیماید.

ملل جهان به خصوص مجامع جهانی، اخصا سازمان ملل، شورای امنیت و حلقات مدافع حقوق دولت ها و ملت ها باید از یکسو با برنامه های اصلاحی، در برابر تکتازی های سران واشنگتن بایستند و نگذارند بیش از این زمامداران امریکا با احساس کدخدایی دهکده، امنیت جهانی را با مخاطره مواجه بگردانند، چه در غیر اینصورت دود این حرکات و تصمیمات نابخردانه به چشم همگان خواهد رفت و جامعه جهانی زیانمند خواهند گردید و از سوی دیگر تعاملات خود را با جمهوری اسلامی گسترش داده، بدینترتیب عملا در برابر به هم خوردن مناسبات بین المللی، مقابله و مقاومت نمایند.

کشورهای اسلامی، ملل مسلمان، خواص و نخبگان جوامع اسلامی نیز از یکسو از جمهوری اسلامی ایران، این کشورِ استقلال طلبِ آزادیخواهِ مدافع حقوق تمام مستضعفان جهان و مخالف جبهه باطل و حامی جبهه حق، حمایت کنند و در چنین مقطع تاریخی مطابق فرمایش رسول اکرم(ص)؛ من اصبح و لم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم، عمل نمایند و از سوی دیگر با اعلام مخالفت جدی علیه تصامیم کاخ سفید برضد کشورها و ملل مسلمان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران و اخصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به وظیفه "اشداء علی الکفار و رحماء بینم"  بپردازند، در غیر آن، مطمئن باشند که استکبار جهانی با تضعیف جمهوری اسلامی ایران، به حساب یکی پس از دیگری سایر کشورها و ملل مسلمان رسیده، شرایط بردگی و اسارت عمومی را فراهم خواهد نمود.

نویسنده: سیدعیسی حسینی مزاری
۲۱ حمل ۱۳۹۸

 

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement