کد خبر ۱۲۹۴۲۱
تاریخ انتشار: يکشنبه ۱ مِیزان ۱۳۹۷ ۱۲:۱۲

افغانستان موافقتنامه دیزاین دستگاه تولید برق آفتابی ۴۰ میگاوات را با IFC امضاء کرد

اداره مالی بین المللی (IFC) عضو گروه بانک جهانی، موافقتنامه دیزاین دستگاه تولید برق آفتابی ۴۰ میگاوات را با دولت افغانستان به امضا رسانید که مطابق آن ظرفیت تولید برق آفتابی کشور دو برابر خواهد شد.
در اطلاعیه شرکت برق افغانستان آمده است، صرف ۲۸٪  مردم به شبکه برق دسترسی دارند طی سه  دهه جنگ خسارات هنگفتی به شبکه برق رسانی وارد آمده طوری که بیشتر از ۸۰٪ برق مصرفی از خارج کشور وارد میگردد، با وجود این هنوز هم در بعضی ساحات روزانه الی ۱۵ ساعت پرچوی برق صورت میگیرد.

بر اساس تصمیم دولت،  تولید برق آفتابی  به ۲۰۰۰ میگاوات توسعه می یابد و در همین راستا کار مشترک با اداره مالی بین المللی جهت ایجاد دستگاه تولید برق آفتابی ۴۰ میگاوات صورت گرفت است.

طبق این موافقتنامه مشاورین و متخصصین اداره مالی بین المللی در بخش مشارکت عامه و خصوصی، دولت را درقسمت طرح و دیزاین داوطلبی آزاد و رقابتی پروژه  بخاطر جلب شرکت های دارای تجربه برق آفتابی برای انکشاف دستگاه تولید برق آفتابی همکاری مینماید.

فعالیت های اداره مالی بین المللی با دولت افغانستان توسط اداره انکشاف بین المللی دولت انگلستان (DFID) از طریق شرکت DevCo که یک نهاد متشکل از چندین تمویل کننده میباشد و با گروپ توسعه زیربنا خصوصی (Private Infrastructure Development Group) و نهاد زیربنا بین المللی (Global Infrastructure Facility) وابسته میباشد تمویل میگردد.

 مؤید مخلوف؛ رییس بخش شرق میانه  و آفریقای شمالی، اداره مالی بین المللی گفته است"با در نظر داشت میزان  نیازمندی های افغانستان، بخش سکتور خصوصی توانمندی تغییر را دارد، تا از انکشاف زیربنا کشور حمایت نماید" وی افزود"، اداره مالی بین المللی با استفاده از تجارب بین المللی در بخش مشارکت عامه و  خصوصی، دولت را در عرصه تشخیص، اولویت بندی، ساختار، و داوطلبی پروژه جهت انکشاف سکتور انرژی قابل تجدید حمایت مینماید."
افغانستان از جمله کشور های دارای اولویت برای اداره مالی بین المللی میباشد. اداره مالی بین المللی در حدود ۲۱۶ میلیون دالر را در یکتعداد پروژه ها از جمله  سکتور مخابرات، هوتل داری وسکتور های مالی، سرمایه گذاری نموده است.

اداره مالی بین المللی -  عضو گروپ بانک جهانی – از جمله بزرگترین نهادهای  انکشافی در بخش حمایت ازسکتور خصوصی به ویژه در مارکیت های جدید الظهور میباشد.
 

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement