وزير تحصيلات عالي از تمام دانشگاه‌ها و موسسات تحصيلات عالي خصوصي خواست که معيارهاي "لازم" را در دانشکده‌ها به خصوص در رشته طب رعايت کنند.

وزير تحصيلات عالي از تمام دانشگاه‌ها و موسسات تحصيلات عالي خصوصي خواست که معيارهاي "لازم" را در دانشکده‌ها به خصوص در رشته طب رعايت کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، دوکتور عبيدالله عبيد، وزير تحصيلات عالي اين مطلب را در نشستي با روسا و مسوولين دانشکده‌هاي طبي موسسات تحصيلات عالي خصوصي ابراز کرد.
آقای عبید اضافه کرد که تجهيزات مکمل که يک نهاد تحصيلي خصوصي در همه بخش ها به خصوص طب مقتضي آن است، براي وزارت تحصيلات عالي قابل توجه است و با هر نهادی که معيارهاي لازم را در زمينه تطبيق نکنند، برخورد قانوني صورت مي گيرد.
وي با اشاره به پروسه ارزيابي نهادهاي تحصيلات عالي خصوصي، گفت که برخورد جدي با اين نهادها در تقويت کيفي آنها موثر است.
وزیر تحصیلات عالی همچنان از به‌وجود آوردن بعضي موارد جديد مانند داشتن شفاخانه‌هاي کادري، لابراتوار، کتابخانه، استاد و ساير موارد ضروري در مقرره جديد خبر داد.
او در رابطه به اخذ فيس مناسب، استخدام استادان خارجي در روشنايي مقرره استخدام نيز تاکيد کرد و مسوولان اين نهادها را متوجه وظايف و مسووليت هاي شان در قبال جامعه کرد.
به دنبال این، پوهاند دوکتور بري صديقي؛ معين امور محصلان و رئيس موسسات تحصيلات عالي خصوصي در رابطه به نتايج ارزيابي های خود از نهادهای تحصیلی خصوصی صحبت کرد.
در اخير تعدادي از روساي موسسات تحصيلات عالي خصوصي در راستاي ايجاد شفاخانه هاي کادري، همکاري استادان مربوطه شان براي نظارت از امتحان کانکور دولتي، هماهنگ سازي تطبيق کريکولم و استخدام استادان وعده دادند.

Your comment

  • AvaAdvertisement

Related posts

Latest news

  • AvaAdvertisement