تاکنون چندين مورد افراد در حالت هاي نامناسب و غير اخلاقي بازداشت شده اند اما بلافاصله پس از بازداشت شدن، با بيان کردن اين فتوا ادعا کرده اند که به همديگر محرم هستند

Your comment

Related posts

Latest news