تاجران داخلي و خارجي از سال 2003 تا كنون بيش از8 ميليارد دالر در افغانستان سرمايه گذاري كرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مسئولين اتاق هاي تجارت و صنايع افغانستان، نشستی را با هيئت تجاري و اداره همكاري هاي توسعه‌اي آلمان به منظور رشد سرمايه گذاري در كشور برگزار كردند.
محمد قربان حقجو؛ رئيس اتاق هاي تجارت و صنايع كشور كه امروز یکشنبه در جمع سرمايه گذاران آلمان صحبت مي كرد گفت:"نشست روابط تجاري ميان افغانستان و آلمان يك دستاورد بزرگ براي رشد سرمايه گذاري در افغانستان مي باشد؛ زيرا بعد از سال 2014 و كاهش كمك هاي خارجي، رشد اقتصادي كشور وابسته به سرمايه گذاري هاست." 

وي افزود که افغانستان كشور فرصت ها براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي است؛ بنابراین، دولت افغانستان و سكتورهاي خصوصي در تلاش اند؛ تا زمينه هاي بهتری را براي رشد سرمايه گذاري در كشور فراهم نمايند. 

همچنین در این نشست، وفي الله افتخار؛ رئيس اداره حمايت از سرمايه گذاري افغانستان در مورد چگونگي شروع يك تجارت در افغانستان گفت:"حداقل سرمايه گذاري در افغانستان 5 هزار دالر است و قوانين براي سرمايه گذاری داخلي و خارجي به گونه يكسان مي باشد." 

وي مجموع سرمايه گذاري ها در كشور را بيش از8 ميليارد دالر اعلام كرده اظهار داشت:"از سال 2003 تاكنون 28 هزار جواز براي سرمايه گذاران از سوي اين اداره، توزيع شده كه از اين مجموعه، 4 هزار آن را سرمايه گذاران خارجي دريافت كرده اند." 

به گفته وي، كشور آلمان از سال 2001 تا كنون بيش يك ميليارد دالر را به مردم افغانستان كمك نموده همچنین تاجران اين كشور 45 ميليون دالر را دربخش هاي مختلف در افغانستان سرمايه گذاري كرده اند. 

رئيس اداره حمايت از سرمايه گذاري خاطرنشان ساخت که ميزان سرمايه گذاري در عرصه های مختلف، متفاوت مي باشد، چنانچه 2 درصد در راستاي زراعت، 47 درصد درعرضه خدمات و 37 درصد در عرصه ارتباطات عامه صورت گرفته است. 

در همين حال، رودلف گريدل؛ نماينده اداره همكاري هاي توسعه‌اي آلمان نیز گفت:"عملكرد سكتورخصوصي در جهت ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش عايد سرانه مي تواند در رشد، شكوفايي و دورنمای خوب براي افغان ها، حائز اهميت باشد." 

وي هدف از اين سفر هيات آلماني به افغانستان را كسب معلومات لازم براي سرمايه گذاري تاجران آلماني بيان كرد.


Your comment

  • AvaAdvertisement

Related posts

Latest news

  • AvaAdvertisement