چه تضميني وجود دارد كه سلاح هاي قيام كننده ها جمع آوري نگ

خيزش هاي مردمي بر عليه ظلم، ستم و بي عدالتي گروه طالبان در ولسوالي اندر ولايت غزني براي نخستين بار بوجود آمد كه قيام كنندگان با سلاح هاي سبك و سنگين قريه جات زيادي را از وجود اين گروه ستم پيشه پاك كرده و در عين حال با استقبال گرمي مردم در سراسر كشور قرار گرفت.
اما برخي از ديپلومات هاي غربي گفته اند كه در عقب خيزش هاي مردمي برعليه طالبان، حزب اسلامي گلبدين حمكتيار و خود حكومت مركزي كشور دست اندر كار هستند و از سويی هم قيام و خيزش هاي مردمي پرسش هاي را در اذهان عمومي بوجود آورده كه قيام كننده سلاح هاي سنگين و سبك را از كجا آورده اند.
از سوي ديگر ايتلاف ملي افغانستان كه از بزرگترين اپوزسيون حكومت افغانستان به شمار مي رود، از نتايج منفي اين قيام هاي مردمي هشدار داده و تاكيد مي كنند كه اين خيزش هاي مردمي از سوي حكومت افغانستان به هدف برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري و ابقاي تيم آقاي كرزي در كابينه جديد به راه انداخته شده است.
اما سئوال اين جاست كه با اين بازي قدرت يك بار ديگر مردم بيچاره افغانستان كه در طول سه دهه جز جنگ و مهاجرت و دربدري، روز خوشي را نديده اند دستخوش اين بازي ها نخواهند شد و چه تضميني وجود دارد كه سلاح هاي قيام كننده ها جمع آوري گردد و يك بار ديگر آتش جنگ هاي داخلي در كشور شعله ور نگردد.
بشير بيژن آگاه امور سياسي كشور در گفتگوي اختصاصي در خصوص خيزش هاي مردمي در بعضي نقاط كشور به خبرگزاري صداي افغان(آوا) گفت: زماني كه خيزش هاي مردمي از ولسوالي اندر ولايت غزني در برابر ظلم طالبان آغاز گردید، مورد استقبال اكثر مردم افغانستان واقع شده و توطئه ای را كه استخبارات پاكستان با استفاده از گروه طالبان در كشور براه انداخته بود، با واكنش مردمي رو به رو شد.
آقاي بيژن در ادامه افزود: زماني كه خيزش هاي مردمي گسترش پيدا كند و هيچ مرجعي يك تعريف واقعي را براي آن ارايه ندهد، باعث بوجود آمدن يك سلسله نگراني ها در اذهان عمومي مي شود، درست مثل چند سال قبل كه طالبان از سرحد وارد ولايت كندهار شده و اعلام موجوديت كردند، تقريبا مشابه حركت فعلي(خيزش هاي مردمي).
وي خاطر نشان كرد: اگر دولت افغانستان در مورد خيزش هاي مردمي از شفافيت كار نگيرند، نگراني هاي مردم افزايش پيدا خواهد كرد و نيز مردم فكر خواهند كرد كه يكبار ديگر و با يك طريقه جديد با همان تجارب تلخ سال هاي گذشته مواجه خواهند شد.
به باور اين آگاه امور سياسي كشور، اگر حقيقتاً خيزش هاي مردمي در محور خود مردم بچرخد، به اين مفهوم كه خود جوش و مردمي باشد و دولت هم متصدي اين برنامه باشد در آن صورت طبیعتاً از ميزان نگراني هاي مردم كاسته خواهد شد.
او گفت: خوب خواهد بود، يك چهار چوب كه بيانگر تفكر ملي باشد در خيزش هاي مردمي برعليه گروه طالبان به نمايش گذاشته شود، که این امر مورد استقبال تمام مردم افغانستان نیز قرار خواهد گرفت. با اين ترتيب سرنوشت مردم نيز به دست خود شان رقم خواهد خورد، نه دولت و نه طالبان حق مردم را تلف نخواهند توانست.
آقاي بيژن تصريح كرد: اگر خيزش هاي مردمي به هدف از بين بردن طالبان به وجود آمده باشد و انگيزه ملي داشته باشد، به يقين مورد استقبال مردم افغانستان قرار خواهد گرفت اما در صورتيكه اين ابهام از سوي دولت ادامه پيدا بكند، به دليل تجربه های ناخوشایند سال هاي قبل، مردم نيز از چنين حركت هایی حمايت نمي كنند.
وي با تاكيد بر اينكه؛ جاي شك نيست آقاي كرزي و مجموع دار و دسته ایشان، تدابير معينی براي حفظ قدرت دارند، افزود: در طول يازده سال حكومت آقاي كرزي مردم افغانستان با ظلم هاي بي شماري مواجه بوده اند، لذا دولتمردان كشور در بيم و هراس بوده نه آقاي كرزي و نه تيم شان حاضر نيستند از قدرت دست بكشند، خيزش هاي مردمي نيز يكي از فاكتور هاي باقي ماندن كرزي و تيم او در قدرت است.
اين كارشناس سياسي كشور گفت: همواره تاكيد ما اين بوده كه گسترش و افزايش بحران از جمله عوامل ادامه قدرت آقاي كرزي و همكاران شان خواهد بود؛ لذا افزايش بحران، سازمان يافته و ارادي بوده و حلقاتي در داخل و بيرون نظام كار مي كنند تا بحران گسترش پيدا بكند كه حرفي از انتخابات و اين قبيل مسايل بوجود نيايد.Your comment

Related posts

Latest news