اين افراد بعد از ظهر روز دوشنبه درمنطقه شورشرك ولسوالى ناوه درعمليات خاص ازسوى پوليس مخفى دستگيرشده اند.

مقامات ولایت هلمند از دستگیری چهار ماین ساز  ماهر در این ولایت خبر دادند.

براساس اعلامیه خبری دفتر والی ولایت هلمند، این افراد بعد از ظهر روز دوشنبه درمنطقه شورشرك ولسوالى ناوه درعمليات خاص ازسوى پوليس مخفى دستگيرشده اند.

از نزد این چهار نفر، سه حلقه ماين هاى ضد تانک، يك ميل تفنگچه، یک مقدار لين براى انفجارماين ها، دوعراده موترسيكل و يك تعداد اوراق تبليغاتى تروريستان بدست پوليس افتاده وافراد بازداشت شده فعلا تحت تحقيقات مي باشد.

براساس اعلامیه، اين افراد كسانى هستند كه کار شان درمربوطات ولسوالى ناوه ولایت هلمند جابجایی ماين بوده و نه تنها به نيروهاى امنيتى بلكه مردم ملكى را نيز مورد هدف قرار می دادند.

موسوی


Your comment

Related posts

Latest news