نشست مشترک اکو و اوپک در خصوص بازاريابي بين المللي نفت در اصفهان برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري موج، نشست مشترک اکو و اوپک در خصوص بازاريابي بين المللي نفت با حضور نمايندگان وزارت نفت ايران و ساير اعضاي سازمان همکاري اقتصادي (اکو) با همکاري اوپک در اصفهان برگزار مي شود.
اين نشست موسوم به "کارگاه مشترک بازاريابي بين المللي نفت اکو و اوپک" در تاريخ 26 و 27 آوريل ( 6 و 7 ثور) در اصفهان برگزار خواهد شد.
اين کارگاه با هدف بررسي بازارهاي منطقه اي و بين المللي نفت و شيوه هاي تحليل و پيش بيني قيمت نفت با استفاده از مدل اوپک و همچنين بررسي نقش اوپک در اطمينان از امنيت پايدار در عرضه نفت به کشورهاي مصرف کننده تشکيل مي گردد.
انتظار مي رود که شرکت کنندگان در اين کارگاه از آشنايي با آخرين فناوري هاي جهان ، تبادل دانش و نقطه نظرات در خصوص موضوعات فوق الذکر بهره مند شوند.

Your comment

Related posts

Latest news