در خصوص برقراري مناسبات استراتژيک با امريکا بايد بگويم واشنگتن متن پيش نويس سند توافقنامه اوليه را در اين زمينه دو هفته پيش تسليم مقامات كابل کرده است و اين سند هنوز در دست بررسي است.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه از تشکیل نشست لوي جرگه طی دو تا سه ماه آینده به منظور تصمیم گیری درباره انعقاد توافقنامه مناسبات استرات‍ژيك با امریکا خبر داد.

حامد کرزی امروز با شرکت در کنفرانسی مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری افغانستان با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت در خصوص برقراری مناسبات استراتژیک با امریکا باید بگویم واشنگتن متن پیش نویس سند توافقنامه اولیه را در این زمینه دو هفته پیش تسلیم مقامات كابل کرده است و این سند هنوز در دست بررسی است.
رئيس جمهور كشورمان خاطر نشان کرد اگر امریکا می خواهد مناسبات راهبردی با افغانستان برقرار سازد ، باید تمام شرایط و ملاحظات دولت كابل را بپذیرد.

Your comment

  • AvaAdvertisement

Related posts

Latest news

  • AvaAdvertisement