قیمت نفت خام سبک وست تگزاس اینترمیدیت در بازار نیویورک با کاهش چهل و شش سنتی در هر بشکه همراه بوده و به هفتادو چهار دالر و شصت و نه سنت در هر بشکه رسیده است.

این در حالی است که هر بشکه نفت خام برنت با یک سنت افزایش به هفتاد و پنج دالرر و نودو دو سنت در هر بشکه در بازارهای جهانی خرید و فروش می شود.

به گزارش منابع خبری، قیمت طلا نیز در بازارهای جهانی امروز برخلاف روز گذشته افزایش داشته است. هر اونس طلا با سی و دو سنت افزایش در مقایسه با روز گذشته به قیمت یک هزار و دوصد و سی و شش دالر و سه سنت در هر اونس خرید و فروش می شود.

این درحالی است که هر اونس نقره با هشت ممیز بیست و پنج صدم درصد افزایش در قیمت معادل هفتادو چهار سنت به ارزش هفده دالر و هفتاد و پنج سنت در هر اونس خرید و فروش می شود.


Your comment

Related posts

Latest news