امروزشنبه از بیستمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) رهبر و بنیاگذار انقلاب اسلامی ایران، ازسوی تعدادی ازعلما، روحانیون ومردم شهرکابل تجلیل به عمل آمد.
این مراسم درمسجد خاتم الانبیا در غرب شهرکابل و با حضورصدها تن ازمردم برگزارگردید.
در این مراسم تعدادی ازعلما، روحانیون و شخصیت های علمی فرهنگی به ایراد سخن پرداخته و حضرت امام خمینی (ره) را الگوی خوبی برای مقاومت و ایستادگی علیه استبداد وبی عدالتی، برای سایرمسلمانان جهان خواندند.
آیت ا... سید محسن حجت گفت: حضرت امام خمینی (ره) کلمه توحید را درمیان مسلمانان جهان زنده کرد و مردم را با این حرکت به یکدستگی علیه متجاوزین وجهان غرب وا داشت.
وی تاکید نمود: شجاعت ودلیری امروز جهان اسلام دربرابرکشورهای غربی، نتیجه قیام مردم مسلمان وانقلاب جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) است. امام خمینی (ره) با غرب وشرق می جنگید وبه جز ازخداوند بزرگ ازهیچ کسی ترس وهراس نداشت.
آقای حجت تصریح کرد: حضرت امام خمینی (ره) یک شخص عادی نبود بلکه وی درتمام موارد، پرورش یافته مکتب پیامبراسلام (ص) بود و توانست با همت مردمش، انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به پیروزی برساند.
وی خاطرنشان ساخت: حضرت امام خمینی (ره) با قیامش علیه رژیم شاهی ایران درس عبرتی برای متجاوزین غربی شده است.
سید هادی هادی مسئول بنیاد فرهنگی تبلیغی پیام اعظم گفت: حضرت امام خمینی(ره)، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران یکی ازمبارزین موفق جهان اسلام علیه بی عدالتی واستکباربوده وبیشتر روی کلمه توحید، یک پارچگی و وحدت ملی تاکید داشت.
به گفته آقای هادی، حضرت امام خمینی (ره) به منظور نجات مردم مسلمان ازبردگی وارد میدان مبارزه شد و به تنهایی جهان را به لرزه درآورد ومردم را به سوی یک پارچگی دعوت کرد.
بر اساس گفته های آقای هادی، اگرامروزکشورهای غربی وارد میدان مبارزه با جهان اسلام می شوند اولین ترس وهراسی که در ذهن آنان خطور می کند همان ایستادگی وشهامت حضرت امام خمینی (ره) علیه بیداد گری است.
استاد زکی، موسس مسجد جامع قرآن وعترت می گوید: درطول تاریخ اسلام، انقلاب ها و حوادث زیادی به وقوع پیوسته و برخی ازاین انقلاب مانند انقلاب حضرت امام حسین (ع)، درس شهامت را برای جهان اسلام به ارمغان گذاشته است.
به گفته این عالم دینی، حضرت امام خمینی (ره) یکی از پیروان قیام امام حسین(ع) بوده ومردم را به سوی وحدت ویک پارچگی دعوت کرد ودرس فداکاری وشهامت را برای مسلمانان جهان آموخت.
وی گفت: حضرت امام خمینی (ره) با اعلام وحدت و یگانگی توانست حکومت اسلامی را در ایران پایه گزاری نماید وجهان اسلام را زنده نگهدارد، چنانچه این انقلاب درمیان مسلمانان جهان جاودانه است.
نقیب افشار امام جماعت مسجد قلعه فتح ا... شهرکابل نیز ازجمله سخنرانان این مجلس بود.
وی گفت: حضرت امام خمینی (ره) با راه اندازی انقلاب جمهوری اسلامی ایران توانست ریشه جهان اسلام را آبیاری کند وروابط میان جهان اسلام را مستحکم نماید.
مراسم تجلیل از بیستمین سالروز ارتحال امام خمینی (ره) امسال از سوی بسیاری از مراکز و نهادهای علمی و فرهنگی کشور باشکوهتر از سال های قبل برگزار گردید.
Your comment

Related posts

Latest news