به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري رويترز، يونيسف اعلام کرده است به دليل نيازهاي فزاينده در آفريقاي شرقي و جنوبي به ويژه در زيمبابوه که شيوع وبا و احتمال بروز سيلاب، تشديد بحران اقتصادي در اين کشور را باعث شده است، يونيسف در سال جاري ميلادي به 17 درصد بيشتر از سال قبل پول نياز دارد. 

"آن ونه مان" سرپرست يونيسف در مقدمه ي گزارش اين نهاد سازمان ملل مي گويد: عمده کشورهايي که دراين گزارش به آن اشاره شده است دچار مشکلاتي هستند که بيان نشده و يا به آن توجهي نمي شود. زنان و کودکان هر روز به خاطر بيماري ، فقر و گرسنگي مي ميرند ولي متاسفانه هيچ توجهي به اين مساله نمي شود. 

براساس اين گزارش، بيش از نيمي از پول مورد نياز اين صندوق صرف حمايت از فعاليت هاي امدادي در پنج کشور جمهوري دمکراتيک کنگو، سومالي ، سودان ، اوگاندا و زيمبابوه خواهد شد. 

يونيسف به همراه سازمان ملل و ديگر گروه هاي امدادي سالانه بطور ميانگين در 276 مورد وضعيت اضطراري اقدام به امداد رساني در زمينه ي تهيه ي موادغذايي، آب آشاميدني و مراقبت هاي پزشکي نظير واکسيناسيون مي کند. 

اين درحالي است که بخش هاي تامين کمک هاي بشردوستانه درتلاش براي تامين مالي يونيسف در سال جاري ميلادي به موازات بحران اقتصادي جهاني هستند که بودجه کشورهاي کمک کننده را تحت فشار قرار داده است.

Your comment

Related posts

Latest news