معين وزير اطلاعات و فرهنگ ميگويد که قرارداد و امتيازهاي خبرنگاران در رسانه هاي خصوصي از سوي اين وزارت بررسي خواهد شد.

معین وزیر اطلاعات و فرهنگ میگوید که قرارداد و امتیازهای خبرنگاران در رسانه های خصوصی از سوی این وزارت بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا سیده مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروز (شنبه) در یک نشست خبری گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور تامین امنیت و مصوونیت شغلی خبرنگاران مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی را نافذ نموده است.
خانم مصطفوی افزود: بر مبنای این مقرره قرار داد و امتیاز خبرنگاران در رسانه های خصوصی بررسی میشود.
وی تاکید کرد که مالکان رسانه های همگانی خصوصی باید حقوق و امتیازات خبرنگاران را مطابق به قانون تنطیم کنند.
مصطفوی خاطر نشان کرد که حقوق و امتیازات خبرنگاران از سوی یک کمیته که در راس آن وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار دارد بررسی خواهد شد.
او ادامه داد: مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی که در ۴ فصل و ۴۱ ماده به تصویب رسیده، از سوی شورای وزیران نیز تایید شده است و برای جامعه رسانه ای در کشور یک دستآورد بزرگ بشمار میرود.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، از رسانه های همگانی خصوصی خواست که جهت ثبت و راجستر مجدد شش ماه فرصت دارد که دوباره اقدام کنند؛ در غیر آن با اد

Your comment

  • AvaAdvertisement

Related posts

Latest news

  • AvaAdvertisement