جايگاه افغانستان از نظر وضعيت صحي مادران و کودکان در ميان کشورهاي جهان از رده ??? به رده ??? ارتقاء يافته است.

افغانستان در بین ده کشور دارنده ببیشترین فی‏صدی مرگ و میر اطفال در جهان، در رده نهم این جدول با کمترین میزان مرگ و میر(۲%) قرار گرفته است.
براساس گزارش سالانه سال ۲۰۱۳ نهاد جهانی حمایه اطفال ((Save the Children)جایگاه افغانستان از نظر وضعیت صحی مادران و کودکان در میان کشورهای جهان از رده ۱۷۱ به رده ۱۴۵ ارتقاء نموده، که این نشان دهنده کاهش چشمگیری درمیزان مرگ و میر مادران و کودکان در کشور می‏باشد .
بر طبق این گزارش، ۴۰ میلیون زن حامله درجهان بدون کمک متخصصین و ماهرین زنان ولادت می‎کنند و همه روزه ۸۰۰ زن در جریان ولادت جانشان را از دست میدهند و ۸۰۰۰ طفل نوزاد در نخستین ماه زندگی شان میمیرند و نیز ۴۳ فی‎صد تمام مرگ و میرکودکان زیر سن ۵ سال را نوزادان تشکیل می‏دهند.
بر اساس این گزارش به ترتیب ۹۸ و ۹۹ فی‏صد مرگ و میر مادران و نوزادان در کشورهای روبه انکشاف صورت می‏گیرد.
با توجه به احصاییه داده شده از سوی نهاد بین المللی حمایه اطفال، در وضعیت صحی مادران و اطفال در افغانستان طی ده سال اخیر تغییرات مثبت به وجود امده است.ایجاد روز افزون مراکز صحی، تربیه قابله های مسلکی، تقویه عرضه خدمات صحی اساسی، تمرکزروی خدمات صحت باروری، معافیت دهی خانم های حامله و اطفال، تداوی جامع امراض دوره طفولیت و ولادت دهی مصؤن توسط ماهرین ولادی از جمله مواردی است که در کاهش مرگ و میر کودکان و مادران نقش ایفا نموده است.
فعلا در هردو ساعت دریکی از نقاط کشورمان یک مادر جان خود را از سبب حمل و ولادت از دست می‎دهد، که این رقم ده سال قبل در هر ۲۷ دقیقه یا نیم ساعت به مرگ یک مادر ثبت شده بود.
وزارت صحت عامه در همکاری با ادارات بین المللی همچون؛ اداره انکشافی ایالات متحده امریکا و موسسه انکشافی آغاخان پروگرام تربیه قابلگی جامعه را به راه انداخته که طی ده سال اخیر حدود سه و نیم هزار قابله را آموزش داده و اکنون در واحد های دولتی و خصوصی مصروف کار اند .
مجموعاً در ۲۲ ولایت کشور مکاتب قابله گی جامعه فعالیت دارند و این در حالیست که ده سال قبل در حدود ۴۵۰ قابله در نظام صحی افغانستان وجود داشت.
از سوی دیگر در این گزارش آمده است که جهان درراستای کاهش میزان مرگ و میر مادران از سال ۱۹۹۰ بدینسو پیشرفت های قابل ملاحظه ای را داشته که در اثر آن میزان مرگ و میر اطفال زیر سنین پنج سال از ۴۰ فی‎صد یعنی سالانه ۱۲ میلیون به ۲۳ فی‏صد یعنی ۶،۹ میلیون کاهش پیدا کرده است.
به همینگونه میزان مرگ و میر مادران نیز در سطح جهان کاهش یافته، چنانکه از سال ۱۹۹۰ بدینسو نزدیک به ۵۰ فی‎صد کاهش در مرگ و میر مادران دیده شده است.

Your comment

Related posts

Latest news