گزارش سال ???? نشان مي دهد که بهترين کشور براي مادران فنلند و بدترين کشور جمهوري دموکراتيک کنگو است.

دفتر حمایوی اطفال سازمان ملل، چهاردهمین گزارش سالانه جهانی از وضعیت مادران را امروز در کابل ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این دفتر سالانه گزارشی را ارائه می دهد تا وضعیت صحی مادران ونوزادان ۱۷۶ کشور مشخص شده و درجهت بهبود وضعیت آنها تلاش هایی صورت گیرد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۳ دفتر حمایوی اطفال، پیشرفتهای زیادی دربهبود وضعیت مادران افغانستانی دیده شده که جای بسیار خرسندی است.
در گذشته افغانستان یکی از ده ممالکی بود که در بدترین شرایطی صحی مادران و اطفال بسر می برد، اما اکنون افغانستان توانسته است از رده بندی بدترین درسطح ۳۰ کشور بدتر دنیا قرار گیرد.
تعلیم و تربیه، وضعیت صحی مادران و نوزادان در کشور، وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی از جمله مشخصه هایی هستند که می توان به وضعیت صحی مادران پی برد، به عنوان مثال، در گذشته از هر صد هزار مادر ۱۶۰۰ نفر بر اثر ولادت از دنیا می رفتند و حال آنکه از هر صد هزار مادر، تنها ۳۲۷ مادر جان خود را از دست می دهند.
داکتر سباوون یکی از مسئولان دفتر حمایوی اطفال، گفت: گزارشات وضعیت صحی نوزادان نشان می دهد که علی رغم بهبود وضعیت مادران در قبال وضعیت صحی نوزادان، هنوز هم به تلاشهای بیشتری در این زمینه نیاز است.
به گفته وی، دلایل پیشرفت وضعیت صحی مادران در کشور، افزایش و دسترسی به مراکز صحی، افزایش آگاهی مادران و همچنین افزایش تعداد ولادت ها پیش یک قابله ماهر بوده است.
وی با بیان اینکه افغانستان از میان ۱۷۶ کشور در ردیف ۱۴۶ قرار دارد، گفت: کاهش مرگ و میر مادران به اثر پیشرفت در مراقبت های استندرد قبل از ولادت ها صورت گرفته است.
وی افزود، افزایش در تعداد عرضه کنندگان و تسهیلات مراقبت های صحی، افزایش استفاده از تسهیلات مراقبت های صحی و همچنین بهبود کلی در استندرد های زندگی نیز از عوامل موثر این پیشرفت ها می‎باشند.
گفتنی است، گزارش سال ۲۰۱۳ نشان می دهد که بهترین کشور برای مادران فنلند و بدترین کشور جمهوری دموکراتیک کنگو است.

Your comment

  • AvaAdvertisement

Related posts

Latest news

  • AvaAdvertisement