در حال حاضر در شهر هرات حدود ?? پارک تفريحي موجود است که برخي از آن‌ها بازسازي و تعدادي نيز از رسيدگي به دور مانده است

شهرداری هرات برخی از پارک‌های این شهر را برای اجاره بخش خصوصی به اعلان گذاشته که با واکنش کارشناسان محیط زیست مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، هرات پس از کابل یکی از کلا‌ن‌ شهرهای کشور محسوب می‌شود که بیشترین پارک‌های تفریحی که قدمت برخی از آن‌ها به نیم قرن می‌رسد را در خود جای داده است.
در حال حاضر در شهر هرات حدود ۲۰ پارک تفریحی موجود است که برخی از آن‌ها بازسازی و تعدادی نیز از رسیدگی به دور مانده است.
شهروندان هرات بر این باورند که مسوولان مربوطه برنامه درستی برای ایجاد و حفظ فضای سبز در شهر روی دست ندارند.
آنان می‌گویند که در گذشته پارک و مکان تفریحی برای خانواده‌ها وجود نداشت و اگر هم بود، به مکانی امن برای گردهم آمدن معتادان تبدیل شده بود.
شهروندان هرات امیدوارند تا در سال جاری شهرداری هرات به این مساله توجه جدی کرده و اسباب رفاه و آسایش خانواده‌های‌‎شان فراهم گردد.
از سویی هم آمر خدمات اجتماعی و فرهنگی شهرداری هرات می‌گوید که از چند سال به این سو حدود ۲۰ پارک تفریحی در سطح شهر ایجاد و تعدادی هم بازسازی شده است.
"عبدالرسول عظیمی" همچنان گفت که قرار است که اداره شهردای از بودجه سال جدید خود جهت ایجاد فضای سبز و پارک‌های تفریحی اقدام کند.
وی همچنین می‌گوید که در حال حاضر شهرداری تعدادی از پارک‌های تفریحی را به بخش خصوصی اجاره داده است.
عظیمی در ادامه گفت که پارک‌های مشیران در جنوب ارگ هرات، پارک ترقی در چوک گلها و تحت سفر در شمال شهر و تعداد دیگری از پارک‌های تفریحی برای اجاره به اعلان گذاشته شده است.
از سوی کارشناسان محیط زیست در هرات سپردن پارک‌های تفریحی به بخش خصوصی را بیشتر یک نوع تجارت عنوان کرده و می‌گویند که این عمل نمی‌تواند رفاه و آسایش را برای مردم فراهم آورد.
"وکیل احمد بارک" می‌گوید که شهرداری هرات از افراد متخصص برای برنامه‌ریزی پارک‌ها استفاده نکرده است.
وی همچنین با ابراز تاسف از وجود آلات موسیقی در پارک‌ها گفت که " باید فضایی کوچک برای آن اختصاص داده می‌شد که این کار را شهرداری انجام نداده است."
از سوی دیگر شهروندان هرات در خصوص واگذاری پارک‌ها به بخش خصوصی می‌گویند که شهرداری در قبال گرفتن مالیات از مردم باید اسباب آرامش و رفاه را فراهم آورد. واگذاری پارک‌ها به بخش خصوصی و گرفتن ورودی توسط آنان جفای بزرگی به مردم است.
از مهم‌ترین پارک‌های شهر هرات می‌توان از تخت سفر، باغ ملت، ترقی و پارک پشتون‌پل نام بردکه قدمت برخی از آن‌ها به یک قرن می‌رسد.

Your comment

Related posts

Latest news