نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بخش :  
پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۸۱ روزنامه انصاف، روز چهارشنبه ۵ میزان ۱۳۹۶
۵ میزان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۸

پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۸۱ روزنامه انصاف، روز چهارشنبه ۵ میزان ۱۳۹۶

فایل پی دی اف شماره ۱۱۸۱ روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه ۵ میزان ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۷۹ روزنامه انصاف، روز چهارشنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶
۲۹ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۶

پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۷۹ روزنامه انصاف، روز چهارشنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۶

فایل پی دی اف شماره ۱۱۷۹ روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۷۷ روزنامه انصاف، روز چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۶
۲۲ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۸

پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۷۷ روزنامه انصاف، روز چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۶

فایل پی دی اف شماره ۱۱۷۷ روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۷۶ روزنامه انصاف، روز یکشنبه ۱۹ سنبله ۱۳۹۶
۱۹ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۵

پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۷۶ روزنامه انصاف، روز یکشنبه ۱۹ سنبله ۱۳۹۶

فایل پی دی اف شماره ۱۱۷۶ روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز یکشنبه ۱۹ سنبله ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۷۵ روزنامه انصاف، روز چهارشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۶
۸ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۴۷

پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۷۵ روزنامه انصاف، روز چهارشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۶

فایل پی دی اف شماره ۱۱۷۵ روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۷۴ روزنامه انصاف، روز یکشنبه ۵ سنبله ۱۳۹۶
۵ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۶

پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۷۴ روزنامه انصاف، روز یکشنبه ۵ سنبله ۱۳۹۶

فایل پی دی اف شماره ۱۱۷۴ روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز یکشنبه ۵ سنبله ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه/ شماره 1173 روزنامه انصاف، روز چهارشنبه 1 سنبله ۱۳۹۶
۱ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۶

پیشخوان روزنامه/ شماره 1173 روزنامه انصاف، روز چهارشنبه 1 سنبله ۱۳۹۶

فایل پی دی اف شماره ۱۱۷۳ روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه ۱ سنبله ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه/ شماره 1166 روزنامه انصاف، روز یکشنبه 8 اسد ۱۳۹۶
۸ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۳

پیشخوان روزنامه/ شماره 1166 روزنامه انصاف، روز یکشنبه 8 اسد ۱۳۹۶

فایل پی دی اف شماره ۱۱۶۶ روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز یکشنبه ۸ اسد ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه/ شماره 1163 روزنامه انصاف، روز چهارشنبه 28 سرطان ۱۳۹۶
۲۸ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۰

پیشخوان روزنامه/ شماره 1163 روزنامه انصاف، روز چهارشنبه 28 سرطان ۱۳۹۶

فایل پی دی اف شماره 1163 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه 28 سرطان ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۶۱ روزنامه انصاف، روز یکشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۶
۲۵ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۶

پیشخوان روزنامه/ شماره ۱۱۶۱ روزنامه انصاف، روز یکشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۶

فایل پی دی اف شماره 1161 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز یکشنبه 25 سرطان ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه / طالبان را شامل ليست سياه كنيد
۱۸ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۶

پیشخوان روزنامه / طالبان را شامل ليست سياه كنيد

فایل پی دی اف شماره 1160 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز یکشنبه 18 سرطان ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه/ به فكر سقوط دولت نيستيم، مي خواهيم دولت اصلاح و مؤثر شود!
۱۴ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۴

پیشخوان روزنامه/ به فكر سقوط دولت نيستيم، مي خواهيم دولت اصلاح و مؤثر شود!

فایل پی دی اف شماره 1159 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه 14 سرطان ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان روزنامه / ائتلاف سه گانه از واكنش هاى سياسى تا مواضع دولتى
۱۱ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۸

پیشخوان روزنامه / ائتلاف سه گانه از واكنش هاى سياسى تا مواضع دولتى

فایل پی دی اف شماره 1158 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز یکشنبه 11 سرطان ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
جنبش رستاخيز به جاى حكومت، مردم را زير فشار گرفته است!
۲۴ جوزا ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۶

جنبش رستاخيز به جاى حكومت، مردم را زير فشار گرفته است!

فایل پی دی اف شماره 1155 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه 24 جوزا ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
تمام جريانهاى تروريستى و تكفيرى، پيرو اسلام امريكايى هستند!
۱۴ جوزا ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۱

تمام جريانهاى تروريستى و تكفيرى، پيرو اسلام امريكايى هستند!

فایل پی دی اف شماره 1152 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز یکشنبه 14 جوزا ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
افغانستان در محراق توجه تروريستان قرار گرفته است
۹ جوزا ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۹

افغانستان در محراق توجه تروريستان قرار گرفته است

فایل پی دی اف شماره 1151 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه 9 جوزا ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
فساد سرسام آور زیر نام معافیت تیل در افغانستان
۲۷ ثور ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۷

فساد سرسام آور زیر نام معافیت تیل در افغانستان

فایل پی دی اف شماره 1147 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه 27 ثور ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
پیشخوان خبر ؛ شماره 1142 روزنامه انصاف
۱۰ ثور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۰

پیشخوان خبر ؛ شماره 1142 روزنامه انصاف

فایل پی دی اف شماره ۱۱۴۲ روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز یکشنبه ۱۰ثور ۱۳۹۶ را از اینجا دانلود کنید.

 
دشمنان افغانستان آرزوى خود را به گور خواهند برد
۱۱ حوت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۷

دشمنان افغانستان آرزوى خود را به گور خواهند برد

فایل پی دی اف شماره 1137 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز چهارشنبه 11 حوت ۱۳۹۵ را از اینجا دانلود کنید.

 
افغانستان دار و ندار خود را عليه تروريزم خرج كرد اكنون نوبت ديگر كشورهاست!
۸ حوت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۴

داکتر عبدالله:

افغانستان دار و ندار خود را عليه تروريزم خرج كرد اكنون نوبت ديگر كشورهاست!

فایل پی دی اف شماره 1136 روزنامه انصاف، انتشار یافته در روز یکشنبه 8 حوت را از اینجا دانلود کنید.