عکس
تصاویر/ بارش برف در کابل  

تصاویر/ بارش برف در کابل  

۱۲:۲۴ - ۹۵/۱۰/۲۵
۲۷ عکس