عکس
گزارش تصویری از پارک تیمور شاهی  

گزارش تصویری از پارک تیمور شاهی  

نگاهی بر پارک تیمور شاهی وپیشینه ی آنپارک تیمور شاهی به طرف غرب لیسه عایشه درانی، و جنوب دریای کابل موقیعت دارد. قبل از در گذشت تمیورشاه درانی این جا بنام باغ شاه ...

۱۸:۳۶ - ۹۶/۰۷/۲۳
۲۵ عکس