توصيه مطلب
۰
 
گزارش تصویری/ محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ قوس ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۲۹
گزارش تصویری/ محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
 
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
محفل روز جهانی محو خشونت علیه زنان در هرات
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 52942
مرجع : خبرگزاری آوا ـ هرات