توصيه مطلب
۰
 
رئیس جمهور خواستار ایجاد بانک زمین و بانک عودت کنندگان شد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۱

رئیس جمهور در نشستی به منظور بررسی مشکلات مهاجرین بر ایجاد بانک زمین و بانک عودت کنندگان تاکید کرد و گفت که با ایجاد این بانک های معلوماتی می توانیم بر اساس معیارها و طبقه بندی مشخص، افراد مستحق را تشخیص دهیم تا برای شان زمین توزیع گردد.

به گزارش آوا، وی بر کارآمدی و شفافیت نهادهای مربوط به مهاجرین و عودت کنندگان تاکید کرده، گفت که در گذشته در رابطه به توزیع زمین در شهرک ها مشکلات وجود داشته است و ما باید یک طرح واضح برای توزیع زمین به عودت کنندگان داشته باشیم.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 151149