توصيه مطلب
۱
 
یک مسوول گمرک هرات دستگیر شد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۷

یک مسول گمرک شهرک تورغندی به اتهام اخذ رشوه ازسوی کارمندان امنیت ملی هرات دستگیرشد.
مسولان درولایت هرات میگویند سرپرست مدیریت گمرک تورغندی به اتهام سوی استفاده ازصلاحیت وظیفوی واخذ رشوه بالفعل دستگیرشده است.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت:همراه بااین مسولان گمرک تورغندی ،یک کمیشن کار نیزدستگیرشده است .
مبارزه بافساد اداری وبرخورد باعوامل فساد یکی ازالویت های کاری مقام ولایت هرات است .
چند روزقبل نیزدوتن ازکارمندان بخش تشریح گمرک هرات ازسوی کارمندان امنیت ملی دستگیروبه ارگان های عدلی وقضایی معرفی شدند.
این درحالیست که درجریان سال روان نزدیک به دوصدتن ازمسولان وکارمندان بخش های ملکی ونظامی ولایت هرات به اتهام فساد اداری شناسایی وزیرپیگرد قرارگرفته اند.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 155847