توصيه مطلب
۰
 
سرویس 5 بستر بخش مراقبت های ویژه شفاخانه هرات افتتاح شد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۰

سرویس پنج بستر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫﺎﻱ ویژه ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺟﺮاﺣﻲ شفاخانه حوزوی هرات امروز گشایش یافت.

ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫﺎﻱ ویژه ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در شفاخانه حوزوی هرات با هزینه پنجاه هزار دالر امریکایی با ظرفیت پنج بستر ایجاد شده است.

بعد از این مریضان عاجل بعد از عملیات، ۲۴ ساعت در این بخش تحت مراقبت های ویژه قرار میگیرند.

حاجی جیلانی نیازی هیدنرس سرویس جراحی عمومی مردانه میگوید: "افتتاح اتاق ویژه مراقبت های ﺟﺪﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در شفاخانه حوزوی هرات یک گام مثمر و ارزنده برای این بخش بوده که میتواند برای مریضان عملیاتی که وضعیت وخیم و عاجل دارند کمک نماید.

ﺩاﻛﺘﺮ عبدالحکیم ﺗﻨﻤﺎ ریس صحت عامه هرات از راه اندازی برنامه های توسعه ای در حوزه صحت در آینده نزدیک خبر داد.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 155800