توصيه مطلب
۰
 
تسلیم دهی تخلفات ساختمانی نواحی شهر کابل به قومندانی زون ۱۰۱ آسمائی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۰

شهرداری کابل به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی و کاهش فساد اداری اخیراً تفاهم نامه ای را با قومندانی زون ۱۰۱ آسمائی و دادستانی کل کشور به امضا رسانیده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، مطابق به مواد تفاهم نامۀ یاد شده تمام تخلفات ساختمانی در سطح شهر توسط شهرداری کابل شناسائی شده و طی محضر رسمی در حضور داشت دادستان به پولیس حوزۀ مربوطه تسلیم داده می شود.

پولیس حوزه مربوطه مکلفیت دارد تا بعد از تسلیمی ساختمان مذکور الی رفع تخلفات ساختمانی آن، اجازۀ فعالیت ساختمانی را برای مالکین آن ندهد.

قابل یاد آوری است که این روند تا فعلا در نواحی دهم، چهارم، هشتم، ششم و سوم تطبیق شده و الی تسلیم دهی تمام تخلفات ساختمانی به پولیس، ادامه پیدا خواهد کرد.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 149087