توصيه مطلب
۰
 
بانک نوت‎های خط خورده از اول سنبله اعتبار ندارد
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۳

بانک مرکزی می‎گوید که تا ده روز دیگر مهلت تعویض بانک نوت های خط خورده و یا رنگ شده تمام می‌شود اما صرافان از هم اکنون از دریافت این بانک نوت ها خودداری می کنند.

به گزارش خبرگزاری آوا، مقامات بانک مرکزی می گویند، با آن‌که یک رقم بزرگی از بانک نوت های نامناسب در این بانک گِردآوری شده اند، اما روند تعویض این بانک نوت ها بار دیگر تمدید نخواهد شد.

وی افزود: «متأسفانه زمان برای تعویض بانک نوت های نامناسب تا پایان ماه اسد، تمام می‌شود و دیگر بانک مرکزی این بانک نوت ها را تعویض نخواهد کرد.»

بانک نوت های که در آن نشانه یی از نوشته با قلم و یا رنگ باشد، رنگ شده باشد یا با مواد چرب کننده چرب شده باشد و یا هم قصدأ سوراخ شده باشد همه مشمول بانک نوت های نامناسب به شمار می‎روند و بربنیاد تصمیم بانک مرکزی، این بانک نوت‌ها تنها تا پایان ماه اسد قابل تعویض هستند.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 148088