توصيه مطلب
۰
 
مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ بررسی شد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۶

وزیر مالیه در نشست کمیسیون مشترک پارلمان به منظور ارائه مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ شرکت کرد.

 به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز در حضور محترم عبدالرؤف ابراهیمی، رئیس پارلمان در نشست کمیسیون مشترک  این مجلس اشتراک کرد.

 در این نشست وزیر مالیه درابطه به مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ بعد از گرفتن نظریات و پیشنهادات وکلا توضیحات جامع ارائه نمود.
مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال ۱۳۹۷ با یک سلسله تغییرات مثبت بعد از شمولیت نظریات و پیشنهادات سودمند وکلای محترم در جلسات عمومی، مجالس متعدد کمیسیون های هجده گانه و نشست کمیتۀ رؤسا با تیم تخنیکی وزارت مالیه ترتیب گردیده است.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 156358