توصيه مطلب
۰
 
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان:
بازگشت مهاجرین بدون مدرک نیازمند کمک بیشتر هستند
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۵

برای عودت کنندگان بدون مدرک خواهان همکاری بیشتراداره WFP هستیم چرا که این قشر بیشترآسیب پذیربوده و باید با توجه به و ضعیت موجود مساعدت بیشتری در خصوص آنها صورت گیرد.

  به گزارش خبرگزاری آوا، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان ، در ملاقات با رئیس دفتر اداره برنامه غذایی جهان که تازه به این سمت تقرر یافته است گفت: اداره WFP شناخته ترین موسسه کمک کننده برای مردم افغانستان بوده و است.

وی افزود:  برای عودت کنندگان بدون مدرک خواهان همکاری بیشتراداره WFP هستیم چرا که این قشر بیشترآسیب پذیربوده و باید با توجه به و ضعیت موجود مساعدت بیشتری در خصوص آنها صورت گیرد.

مک رئیس جدیدالتقرردفتر نمایندگی اداره برنامه غذایی جهان در افغانستان، با اشاره  به توسعه و گسترش روابط دو نهاد گفت:  WFP مصصم است برای تاثیر  بیشتر کمک ها، با هماهنگی وزارت امور مهاجرین به طور مشترک از دونر تقاضای مساعدت نمایند .

گفتنی است:  رئیس عمومی دفتر برنامه غذایی جهاندر اواخر ماه اگست سال جاری به افغانستان سفر کند.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 129394