توصيه مطلب
۰
 
جلسات کابینه افغانستان الکترونیکی می شود
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۷

حکومت در نظر دارد تا جلسات کابینه و اجراآت مرتبط با آن را الکترونیکی سازد. برای این کار، ریاست عمومی ادارۀ امور، سیستم "مدیریت وظایف" یا Tasks Management را به کابینۀ کشور معرفی کرد که مورد تأیید کابینه قرار گرفت.

محمد هارون چخانسوری، معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور، گفته است که هدف کلی سیستم " تدویر الکترونیکی جلسات کابینه، توحید و انسجام تمام وظایف محول شده به وزارت ها و ادارات دولتی، ارائه آن غرض اجراآت به وزارت ها/ ادارات دولتی و ارایۀ نتایج اجراآت پیرامون وظایف ارایه شده از سوی نهادهای دولتی به مقام عالی ریاست جمهوری بوده است".

آقای چخانسوری همچنین گفته است که براساس این سیستم، معلومات در رابطه با تصمیم های کابینه و هدایات رئیس جمهور منسجم گردیده و در معرض اجرا برای وزارت ها قرار داده میشود.

مقام ها می گویند که این اقدام علاوه بر جلوگیری از ضیاع وقت ادارات دولتی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان آنان، کار ادارات دولتی را سرعت خواهد بخشید.

اقدام برای حکومتداری الکترونیکی در حالی صورت می گیرد که فقط حدود ۴۳ در صد جمعیت افغانستان به برق دسترسی دارند. افغانستان همچنان ظرفیت و امکانات محدود مصوونیت سایبری در اختیار دارد.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 155475