توصيه مطلب
۰
 
در نشست هماهنگی میان ادارات دولتی در کابل مطرح شد:
مراکزبیشتر حمایوی برای قربانیان قاچاق انسان در کشور ایجاد شود
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ ثور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۱

نمایندگان نهاد های دولتی و غیردولتی افغانستان در یک نشست هماهنگی نبود مراکز حمایوی برای قربانیان قاچاق انسان را از زمره مشکلات عمدۀ قربانیان قاچاق انسان در کشور دانستند.

به گزارش خبرگزاری آوا، نشست همآهنگی ماهوار، پیرامون مبارزه علیه قاچاق انسان در افغانستان، از سوی وزارت عدلیه و با اشتراک نمایند‌گانی از وزارت امورزنان، دفتر هاجر(حمایت از متضرران قاچاق انسان) و سایر نهادهای ذیدخل، در وزارت عدلیه برگزار شد.

در این نشست سکرتر کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در چهارمین دور نشستِ همآهنگی میان ادارات به منظور حمایت از متضرران قاچاق انسان روی ایجاد مراکز حمایوی از قربانیان قاچاق انشان در کشور تاکید کرد.

همچنین در این نشت، نمایندگان نهاد دولتی و غیر دولتی بر حمایت همه جانبه از متضرران قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تأکید نموده و افزودند که لازم است تا مراکز بیشتر برای حمایت از متضرران ایجاد و برنامه های توانمند سازی اقتصادی برای قربانیان قاچاق انسان در نظر گرفته شود.

اعضای این نشست، بر ایجاد و تقویت هرچه بیشتر مراکز حمایوی برای متضرران قاچاق انسان در افغانستان تأکید کردند.

همچنان "محمد حسن سلیمی" سکرتر کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران وزارت عدلیه گفت که نبود مراکز حمایوی برای قربانیان قاچاق انسان از زمره مشکل‌های عمده محسوس می‌شود.

وی تاکید کرد که با این وضع، همکاران بین المللی به ویژه ایالات متحده امریکا نیز بر ایجاد مراکز حمایوی و حمایت از قربانیان قاچاق انسان تأکید دارند.

به گفته این مقام مسئول، در افغانستان صرف یک مرکز حمایوی برای قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران موجود است که باید به تعداد آن افزوده و توجه لازم در این بخش صورت بگیرد.

در همین حال "نازیه فیضی" رییس مراکز حمایوی وزارت امور زنان می گوید که این اداره تاکنون ۲۸ مرکز حمایوی، برای حمایت از متضرران و قربانیان انواع خشونت‌ها در ۲۰ ولایت کشور ایجاد کرد و تلاش می‌نمایند تا با همآهنگی نهادهای ذیدخل قربانیان خشنونت‌های قاچاق انسان، نیز هم‌چون مراکز را ایجاد نمایند.
همچنین در این نشست، روی نقش وزارت امور زنان در زمینۀ حمایت از متضرران، مشکلات مراکز حمایوی و به خصوص مشکلات و حمایت از متضرران قاچاق انسان بحث و تبادل نظرصورت گرفت.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 142423