توصيه مطلب
۰
 
معاون والی غزنی برکنار شد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ جدی ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۰
محمد علی احمدی؛ معاون والی غزنی براساس دستور شورای امنیت ملی، از سوی اداره محلی ارگانهای محلی از سمتش برکنار شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، معاون والی غزنی در صفحه ی فیسبوک با مردم غزنی خدا حافظی کرد.
همچنین آقای احمدی نوشت که به پاس تقدیر از آزادی بیان، دفاع از منافع مردم و نقد کارکرد نظام در برابر مافیای ترور، غصب زمین و همراهی با "جنبش تبسم و انتقال شهدای بیستم عقرب، اینک عزل نامه شورای محترم امنیت ملی واصل شد.
در مکتوب رسمی که از سوی اداره ارگانهای محل با دستور شورای امنیت ملی کشور منتشر شده است، شورای امنیت از این اداره خواسته که پیشنهاد برکناری معاون والی غزنی و معاون والی هلمند را به رئیس جمهور ارایه کند.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 121082