خبرگزاری صدای افغان (آوا) - پربيننده ترين عناوين زنان :: نسخه کامل http://avapress.com/Women Thu, 19 Jan 2017 18:35:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://avapress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری صدای افغان(آوا) http://avapress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری صدای افغان(آوا) آزاد است. Thu, 19 Jan 2017 18:35:44 GMT زنان 60 ربودہ شدن صدھا دختر مسلمان ھند و مجبور کردن آنان به ازدواج با هندوھا http://avapress.com/vdcd990fxyt0sj6.2a2y.html  صدھا دختر مسلمان در ایالت اتراپرادیش هند، توسط هندویووا واھنی که یک گروہ افراطی هندوھا هستند؛ ربودہ شدہ و مجبور به ازدواج با هندوھا شده اند.به گزارش خبرگزاری آوا،بر اساس گزارش رسیده ۳ سال پیش، دختری بنام زبیدہ خاتون ھم توسط ھمین گروہ ربودہ شدہ بود و بعداً با تغییر اجباری دین، با یکی از جوانان ھندو بنام اروند تاکر مجبور به ازدواج شد.الان نام زبیدہ خاتون را عوض کردند و به ایشان نام امیشا تاکر دادند. این دختر نزدیک خانه فامیلی مادرش زندگی می کند اما آنھا جرات ندارند ایشان را پس بگیرند، نا گفته نماند، از طرف خاندان زبیدہ شکایت هایی هم صورت گرفته، اما ھیچ واکنشی از طرف پولیس دیدہ نشدہ است.در گزارش آمدہ است، در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ میلادی فقط در یک ناحیه اتراپرادیش ۳۸۹ شکایت ربودہ شدن دختران مسلمان ثبت شدہ است.مجلس مشورت مسلمانان ھند گزارشی نشر کردہ که در آن ربودہ شدن دختران مسلمان و تغییر اجباری مذهب آنان ذکر شدہ است، ھمچنین در گزارشی که به سر وزیر اترا پرادیش، اکلیش یادو ارائه شدہ است، آمدہ است که این گروہ با چند تن اوباش و اراذل دختران مسلمان را می ربایند. ]]> بین الملل Thu, 19 Jan 2017 10:21:19 GMT http://avapress.com/vdcd990fxyt0sj6.2a2y.html