خبرگزاری صدای افغان (آوا) - آخرين عناوين حکومت http://avapress.com/Government Thu, 23 Feb 2017 12:30:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://avapress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری صدای افغان(آوا) http://avapress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری صدای افغان(آوا) آزاد است. Thu, 23 Feb 2017 12:30:04 GMT حکومت 60 تفاهنمامۀ همکاری و اعطای قرضه های صنعتی امضا شد http://avapress.com/vdcaoan6a49ney1.k5k4.html براساس تفاهمنامه‌ای که میان انجمن صنایع و بانک بین‌المللی افغانستان امروز چهارشنبه امضا شد، این مقدار وام برای مدت یک الی ۳ سال در اختیار صاحبان صنایع افغانستان قرار داده خواهدشد. ]]> حکومت Wed, 22 Feb 2017 12:14:21 GMT http://avapress.com/vdcaoan6a49ney1.k5k4.html مردم برای مقابله با حوادث طبیعی باید بسیج شوند http://avapress.com/vdcbwwb8grhbfap.uiur.html تمام ارگان های دولتی و مردمی باید با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همکاری نمایند. ]]> حکومت Wed, 22 Feb 2017 06:21:52 GMT http://avapress.com/vdcbwwb8grhbfap.uiur.html "تاپی" کوریدور مهم برای منطقه است http://avapress.com/vdca0an6w49ney1.k5k4.html رئیس جمهور در دیدار با هیأتی از ترکمنستان گفت که تاپی در اولویت دولت افغانستان قرار دارد. تاپی یک پروژه نیست بلکه یک کوریدور مهم برای منطقه می باشد. ]]> حکومت Tue, 21 Feb 2017 15:56:43 GMT http://avapress.com/vdca0an6w49ney1.k5k4.html رسانه های همگانی با انعکاس واقعیت ها از مهندسی شدن انتخابات جلوگیری کنند http://avapress.com/vdcce4qs12bq108.ala2.html انعکاس به موقع حقایق و واقعیت ها در زمان انتخابات می تواند از تخلفات و تقلب های انتخاباتی جلوگیری کند و فضای پرتنش و التهاب انتخاباتی را مدیریت کند. ]]> حکومت Tue, 21 Feb 2017 11:28:11 GMT http://avapress.com/vdcce4qs12bq108.ala2.html معاون رییس جمهور: قانون منع خشونت علیه زنان به صورت قانونِ مستقل حفظ خواهد شد http://avapress.com/vdcfycdyyw6dmja.igiw.html معاون رییس جمهور تصریح کرد که به منظور حفظ احترام به دیدگاه اکثریت مطلق زنان و با توجه به شرایط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در کشور قانون منع خشونت علیه زنان به صورت مستقل و جداگانه حفظ می شود. ]]> حکومت Mon, 20 Feb 2017 13:30:47 GMT http://avapress.com/vdcfycdyyw6dmja.igiw.html گروه‌های تروریستی در خارج از افغانستان پرورش داده می‌شوند http://avapress.com/vdcaoan6o49nee1.k5k4.html افغانستان در هیچ زمانی استفاده از تروریزم و گروه های تروریستی را برای استفاده های سیاسی مشروع ندانسته است و هیچ گروه تروریستی را نیز خوب نمی داند. ]]> حکومت Mon, 20 Feb 2017 10:39:41 GMT http://avapress.com/vdcaoan6o49nee1.k5k4.html بازگشت52 کودک پس از درمان به کشور http://avapress.com/vdchx6nzi23nxxd.tft2.html پنجاه و دو طفل که مصاب به بیماری های استخوان شکن و سوختگی شدید بودند، پس از درمان در کشور جرمنی امروز ( یکشنبه ) به افغانستان بازگشتند. ]]> حکومت Sun, 19 Feb 2017 08:18:58 GMT http://avapress.com/vdchx6nzi23nxxd.tft2.html افغان ها با وحدت و همدلی، علیه تروریستان و برای آبادانی وطن جهاد کنند http://avapress.com/vdcfxcdymw6dmma.igiw.html افغان ها با ایمان قوی و با امکانات محدود و وحدت و همدلی توانستند که ارتش سرخ را با تمام ساز و برگ نظامی مدرن شان شکست دهند. ]]> سياسی، نظامی Sat, 18 Feb 2017 13:30:40 GMT http://avapress.com/vdcfxcdymw6dmma.igiw.html افغانستان خواهان همکاری و همگرایی گسترده با تاجیکستان در امور اقتصادی وترانزیتی شد http://avapress.com/vdcjhoevhuqet8z.fsfu.html افغانستان خواهان همکاری گسترده با تاجیکستان در زمینه های گوناگون، به ویژه همگرایی اقتصادی و اتصال منطقه از راه ترانزیت و انتقال انرژی، و مبارزه با نگرانیها، چالشها و تهدیدات مشترک می باشد. ]]> حکومت Sat, 18 Feb 2017 12:01:25 GMT http://avapress.com/vdcjhoevhuqet8z.fsfu.html حکومت باید به دین و اهل دین توجه داشته باشد http://avapress.com/vdcbzwb8frhbf5p.uiur.html تاریخی ترین و اهمیت ترین روز برای مردم افغانستان ۲۶ دلو می باشد چون دراین روز مجاهدین قهرمان با ش;ست ارتش سرخ توانستند که کشورهای جهان را از زیرسلطه کمونیسم نجات بدهند. ]]> حکومت Sat, 18 Feb 2017 06:39:44 GMT http://avapress.com/vdcbzwb8frhbf5p.uiur.html