(افغان غږ آژانس (آوا - خورا ډېر ليدونکي لرونکي سرليکونه ښوونه :: پوره نسخه http://avapress.com/Training Sat, 30 Dec 2017 08:23:43 GMT http://avapress.com/skins/default/ps/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif دصدای افغان(آوا)داژانس په وسیله تیار شوی. http://avapress.com/ 100 70 ps ټول حقونه خوندي دي او له مطالبو څخه ګټه اخیستنه، دسرچینې(منبع)به یادونې سره څه خنډ نه لري. Sat, 30 Dec 2017 08:23:43 GMT ښوونه 60