خبرگزاری صدای افغان (آوا) - پربيننده ترين عناوين مهاجرین http://avapress.com/Immigrants Tue, 26 Sep 2017 13:42:09 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://avapress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری صدای افغان(آوا) http://avapress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری صدای افغان(آوا) آزاد است. Tue, 26 Sep 2017 13:42:09 GMT مهاجرین 60 سفر وزیر امورمهاجرین به بامیان و افتتاح شهرک مهاجرین ولسوالی یکاولنگ http://avapress.com/vdcfjxdyjw6dtja.igiw.html ]]> مهاجرین Tue, 26 Sep 2017 06:17:44 GMT http://avapress.com/vdcfjxdyjw6dtja.igiw.html