خبرگزاری صدای افغان (آوا) - پربيننده ترين عناوين حکومت http://avapress.com/Government Tue, 21 Feb 2017 19:44:09 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://avapress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری صدای افغان(آوا) http://avapress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری صدای افغان(آوا) آزاد است. Tue, 21 Feb 2017 19:44:09 GMT حکومت 60 معاون رییس جمهور: قانون منع خشونت علیه زنان به صورت قانونِ مستقل حفظ خواهد شد http://avapress.com/vdcfycdyyw6dmja.igiw.html معاون رییس جمهور تصریح کرد که به منظور حفظ احترام به دیدگاه اکثریت مطلق زنان و با توجه به شرایط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در کشور قانون منع خشونت علیه زنان به صورت مستقل و جداگانه حفظ می شود. ]]> حکومت Mon, 20 Feb 2017 13:30:47 GMT http://avapress.com/vdcfycdyyw6dmja.igiw.html گروه‌های تروریستی در خارج از افغانستان پرورش داده می‌شوند http://avapress.com/vdcaoan6o49nee1.k5k4.html افغانستان در هیچ زمانی استفاده از تروریزم و گروه های تروریستی را برای استفاده های سیاسی مشروع ندانسته است و هیچ گروه تروریستی را نیز خوب نمی داند. ]]> حکومت Mon, 20 Feb 2017 10:39:41 GMT http://avapress.com/vdcaoan6o49nee1.k5k4.html رسانه های همگانی با انعکاس واقعیت ها از مهندسی شدن انتخابات جلوگیری کنند http://avapress.com/vdcce4qs12bq108.ala2.html انعکاس به موقع حقایق و واقعیت ها در زمان انتخابات می تواند از تخلفات و تقلب های انتخاباتی جلوگیری کند و فضای پرتنش و التهاب انتخاباتی را مدیریت کند. ]]> حکومت Tue, 21 Feb 2017 11:28:11 GMT http://avapress.com/vdcce4qs12bq108.ala2.html "تاپی" کوریدور مهم برای منطقه است http://avapress.com/vdca0an6w49ney1.k5k4.html رئیس جمهور در دیدار با هیأتی از ترکمنستان گفت که تاپی در اولویت دولت افغانستان قرار دارد. تاپی یک پروژه نیست بلکه یک کوریدور مهم برای منطقه می باشد. ]]> حکومت Tue, 21 Feb 2017 15:56:43 GMT http://avapress.com/vdca0an6w49ney1.k5k4.html