خبرگزاری صدای افغان (آوا) - پربيننده ترين عناوين شورای ملی http://avapress.com/parliament Sun, 19 Nov 2017 13:56:19 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://avapress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری صدای افغان(آوا) http://avapress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری صدای افغان(آوا) آزاد است. Sun, 19 Nov 2017 13:56:19 GMT شورای ملی 60 طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس سنا تایید شد http://avapress.com/vdcewx8zxjh8nxi.b9bj.html اکنون که این تغییرات از سوی پارلمان رد و توسط سناتوران تأیید شده است، قرار است یک کمیتۀ مختلط متشکل از اعضای مجلس نماینده گان و سنا، در بارۀ آن تصمیم بگیرد. ]]> شورای ملی Sun, 19 Nov 2017 06:14:30 GMT http://avapress.com/vdcewx8zxjh8nxi.b9bj.html پیمان امنیتی با امریکا لغو شود/ سکوت حکومت در برابر راکت‌پرانی های پاکستان شرم‌آور است http://avapress.com/vdciqpaz5t1awr2.cbct.html هرچند ما پیمان امنیتی با امریکا داریم؛ اما روزانه صدها راکت ولایت کنر را آماج قرار می‌دهد/ این پیمان‌ هیچ نفعی برای ما نداشته است و باید در مورد آن بازنگری صورت گیرد. ]]> شورای ملی Sat, 18 Nov 2017 10:34:31 GMT http://avapress.com/vdciqpaz5t1awr2.cbct.html